Marktäkt

För marktäkt krävs tillstånd. Tillståndsmyndigheten för marktäkt i Lojo är tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft.


Om tillstånd och anmälningar i samband med marktäkt finns utförlig information på miljöförvaltningens webbtjänst ympäristo.fi:

Avgifterna för granskning av marktäktsplaner och tillsyn över täktverksamhet bestäms i marktäktstaxan.

Mer information

Pertti Piirilä
planläggningsingenjör
pertti.piirila(a)lohja.fi
tfn 050 543 9357

 

Related to the subject: