Konsumenter som kunder vid vattenverket

Faktureringen för vatten och avlopp bygger på den vattenförbrukning som vattenmätaren på den enskilda fastigheten har uppmätt. Avloppsvattnet faktureras efter vattenförbrukningen. I undantagsfall kan en abonnent vara enbart avloppskund, och då bygger faktureringen på mätning av avloppsvattnet.
Vatten- och avloppsverkets kunder får fyra vattenfakturor per år. Tre av dem är uppskattningsfakturor som bygger på tidigare förbrukning och den fjärde en utjämningsfaktura som bygger på uppgiven mätarställning. Faktureringen sker i februari, maj, augusti och november.
För att faktureringen ska kunna ske så smidigt som möjligt ska vattenförbrukaren meddela vattenverkets kundtjänst om alla förändringar som rör faktureringen.

Ändringar som påverkar faktureringen är bland annat

  • namnändringar
  • adressändringar
  • ändringar av ägare eller konsumenter
  • ändring av antalet boende på användningsstället osv.

Anmälan om ändring kan göras här (privatperson), (företag), vesilaitos.asiakaspalvelu(a)lohja.fi.

 

Related to the subject: