Virkkala

Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle lähellä Lohjanjärveä.

Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka Vieremässä täydentää nykyisen Vieremän asuntoalueen. Tämä on korttelin 1815 AP-rakennuspaikka nro 4, 444-459-12-1 Rivari.

Rakennuspaikka sijaitsee vanhalla peltovyöhykkeellä. Alueen vieressä toimii Vieremän päiväkoti. Vieremästä matkaa Virkkalan keskustaan on 1,8 km ja kaupungin keskustaan n. 8 km. Maaperä on suurelta osin savea ja rakennukset on paalutettava. Rakennuspaikan lounaisosan istutettavalla alueen osalla oleva telekaapeli jää paikoilleen.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka.

Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka  Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka

 

Rakennuspaikkakartta (ote)

Pala asemakaavasta:

Kortteli – rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

1815-4 AP 4312 700+t160 420 35.000 50 1750