Virkkala

Virkkalan Vieremässä sijaitseva asuinpientalotontti täydentää nykyisen Vieremän asuntoalueen, korttelin 1815 AP-rakennuspaikka, 444-459-12-1 Rivari.

Tontti sijaitsee vanhalla peltovyöhykkeellä. Alueen vieressä toimii Vieremän päiväkoti. Vieremästä matkaa Virkkalan keskustaan on 1,8km ja kaupungin keskustaan 8km. Maaperä on suurelta osin savea ja rakennukset on paalutettava. Rakennuspaikan lounaisosan istutettavalla alueen osalla oleva telekaapeli jää paikoilleen.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400; kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi