Aktuellt

Det senaste meddelandet ligger alltid överst på sidan, via rubrikens länk kommer man till det ursprungliga dokumentet/meddelandet. Anslagslistan över de nyaste tillstånd/lov som byggnadstillsynen har beviljat finns på den officiella elektroniska anslagstavlan.

29.04.2024 Programmet för deltagande och bedömning för byggnadsordningen

Programmet för deltagande och bedömning för byggnadsordningen är från och med 26.4.2024 framlagt enligt 63 § i markanvändnings- och bygglagen under beredningen av byggnadsordningen på kundservicecentret i stadshuset Monkola under ämbetsverkets öppettider på adressen Karstuvägen 4, 08100 Lojo och på Lojo stads webbplats www.lohja.fi -> Kungörelser. Intressenter ombeds lämna in kommentarer om utgångspunkterna i programmet för deltagande och bedömning samt ordnandet av deltagande och växelverkan.

Tillståndssektionen vid stadsutvecklingsnämnden

28.01.2020       INFO OM BYGGANDE AV EGNAHEMSHUS
                         Mötet är avsett för byggare, projekterare, ansvariga arbetsledare och andra intresserade.
                         Tid: ons 12.02.2020 kl. 15.00-18.00
                         Plats: Lojo stadshus Monkola, Karstuvägen 4, fullmäktigesalen

13.9.2018          Byggnadstillsynens blanketter finns nu i elektronisk form.

7.2.2018             Diapresentation av byggnadstillsynens informationsinslag 7.2.2018 om de nya bestämmelserna

1.2.2018             Jättereformerna av byggbestämmelserna träder i kraft 1.1.2018. Anvisningarna i byggbestämmelsesamlingen har ersatts med förordningar; ändringar och nya bestämmelser i byggnaders brandsäkerhet 848/2017, ljudmiljön i byggnader 796/2017, säkerhet vid användning av byggnader 1007/2017, de numeriska värdena på energiformsfaktorerna för byggnader 788/2017; nya byggnaders energiprestanda 1010/2017 och energicertifikat för byggnader 1048/2017, byggnaders tillgänglighet 241/2017, byggnaders fukttekniska funktion 782/2017, inomhusklimat och ventilation i nya byggnader 1009/2017, byggnaders vatten- och avloppsinstallationer 1047/2017 samt skorstenars konstruktion och brandsäkerhet 745/2017 och dessutom bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen 1008/2017. Förordningarna, anvisningarna och bakgrundsmaterialen kan läsas i byggbestämmelsesamlingen under den ämnesspecifika rubriken

1.1.2018             Lagen om ändring av markanvändnings- och bygglagen 812/2017 trädde i kraft 6.12.2017

19.10.2017         Den nya lagstiftningen om avloppsvatten trädde i kraft 3.4.2017

 

Related to the subject: