Aktuellt

Det senaste meddelandet ligger alltid överst på sidan, via rubrikens länk kommer man till det ursprungliga dokumentet/meddelandet. Anslagslistan över de nyaste tillstånd/lov som byggnadstillsynen har beviljat finns på den officiella elektroniska anslagstavlan.

28.01.2020       INFO OM BYGGANDE AV EGNAHEMSHUS
                         Mötet är avsett för byggare, projekterare, ansvariga arbetsledare och andra intresserade.
                         Tid: ons 12.02.2020 kl. 15.00-18.00
                         Plats: Lojo stadshus Monkola, Karstuvägen 4, fullmäktigesalen

13.9.2018          Byggnadstillsynens blanketter finns nu i elektronisk form.

7.2.2018             Diapresentation av byggnadstillsynens informationsinslag 7.2.2018 om de nya bestämmelserna

1.2.2018             Jättereformerna av byggbestämmelserna träder i kraft 1.1.2018. Anvisningarna i byggbestämmelsesamlingen har ersatts med förordningar; ändringar och nya bestämmelser i byggnaders brandsäkerhet 848/2017, ljudmiljön i byggnader 796/2017, säkerhet vid användning av byggnader 1007/2017, de numeriska värdena på energiformsfaktorerna för byggnader 788/2017; nya byggnaders energiprestanda 1010/2017 och energicertifikat för byggnader 1048/2017, byggnaders tillgänglighet 241/2017, byggnaders fukttekniska funktion 782/2017, inomhusklimat och ventilation i nya byggnader 1009/2017, byggnaders vatten- och avloppsinstallationer 1047/2017 samt skorstenars konstruktion och brandsäkerhet 745/2017 och dessutom bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen 1008/2017. Förordningarna, anvisningarna och bakgrundsmaterialen kan läsas i byggbestämmelsesamlingen under den ämnesspecifika rubriken

1.1.2018             Lagen om ändring av markanvändnings- och bygglagen 812/2017 trädde i kraft 6.12.2017

19.10.2017         Den nya lagstiftningen om avloppsvatten trädde i kraft 3.4.2017

 

Related to the subject: