Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.
Länk till ansökan om parkeringstillstånd

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan man parkera ett fordon i områden som förvaltas av staden:

  • på parkeringsplatser som märkts med en rullstolssymbol
  • på en avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgiften
  • i områden där parkering är förbjuden med vägmärke ”Parkering förbjuden” eller ”Område med parkeringsförbud” om detta inte medför oskälig olägenhet
  • i parkeringsområden som förvaltas av staden där den maximala parkeringstiden har begränsats med vägmärken, under en längre tid än begränsningen
  • på gårdsgator med reservering för att parkeringen inte i oskälig omfattning gör det svårt att ta sig fram på gårdsgatan

Parkering övervakas av de kommunala parkeringsövervakarna.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger inte rätt att parkera i privata områden utan där ska vägmärken för parkering iakttas.

 

Related to the subject: