Underhållsklassificeringar

Trafiklederna och gångbanorna indelas i tre (I, II och III) prioriterade klasser. Kriterierna för klassificeringen är trafikens volym, typ och behov. Även terrängsmässiga faktorer påverkar klassificeringen.
Huvudlederna och gatorna med busstrafik eller mycket pendlartrafik ligger i klass 1 eller 2. Till den tredje prioriterade klassen hör bl.a. gatorna i småhusområden. Underhållsklass III/III innehåller vägavsnitt som kompletterar gång- och cykeltrafikens huvudleder och vars underhåll ska vara på samma nivå som på de gång- och cykelvägar som ansluter sig till gatuavsnittet.

Kartlänkar till underhållsklasser Gerknäs -> Ojamo, centrum -> Muijala -> Routio

För underhållet av huvudlederna i Karislojo, Sammatti, Nummi, Pusula och Saukkola ansvarar NTM-centralen. Kartlänkar:  Karislojo, Sammatti, Nummi, Pusula, Saukkola

 

Related to the subject: