Torg

Torget ligger vid Handelsgatan bredvid affärscentret Lohjantähti.

 

Aktuellt:

Lediga torgplatser på Lojo torg 2018

Ansökan om torgplats på Lojo torg. Torgplatserna överlåts med årliga hyresavtal för perioden 1.4.2019 – 31.3.2020, varefter hyrestagaren har rätt att förnya avtalet. Det finns 7 torgplatser att hyra (1 för trädgårdshandel och 6 övriga). För lediga torgplatser klicka på länken.
Torgplatserna 2019

Ansökan om torgplats

Ansökningsblanketter finns på kundservicecentret i Lojo eller på stadens webbplats och de ska lämnas in senast 31.5.2019 kl. 15.00 under adressen Lojo stad/Registratorskontoret, Karstuvägen 4, 08100 Lojo.

Priser för torgplatser/år:
P7: 1075 €
M5, M9, M16, M17, M19: 650 €
K2: 1540 €

Närmare information ges av byråsekreterare Maritta Andersson, tfn 044 369 4446.

Torgkarta

Torgtider:

Under sommaren 1.4 – 30.9
tisdag, torsdag – lördag kl. 07.00 – 14.00

vintertid 1.10 – 31.3:
fredag – lördag 08.00 – 14.00

Här finns de permanenta torghandlarnas kontaktinformation.

Hyrning av torgplats:

Torgplatserna hyrs ut som helårsplatser för hyresperioden 01.04 – 31.03.

Lediga torgplatser kan sökas från och med mars.

Mer information: förvaltningstjänster eller uthyrningen av torgplatser.

Hyror för helårsplatser (1.4.2019 – 31.3.2020):

Fiskplatser 1540 euro
Trädgårdsplatser 4 x 7 m 1075 euro
Övriga platser 4 x 4 m, 4 x 5 m, 4 x 6 m 650, 715, 975 euro

 

Höjning för kantplats 105 euro/år, skattefritt.
Årshyra för användning av elektricitet 30 euro/år, inkl. moms.

Dagplatser på torget:

Vi tar inte emot förhandsbokningar på dagplatserna. Endast nya varor, inga loppmarknadsvaror, får säljas på dagplatserna. Ta med egna bord.
Torgövervakaren anvisar en plats och tar emot avgiften. En dagplats kostar 10 euro inklusive skatt.
Den som behöver en bilplats för försäljningen ska kontakta torgövervakaren, eftersom det bara finns ett begränsat antal bilplatser. Torgövervakare Caj Winberg, tfn 050 526 8267.

Hyrning av torgscenen och torgområdet:

Den som vill hyra torgområdet och torgscenen ska lämna in en fritt formulerad, skriftlig ansökan till byggherreverksamheten och stadstekniken eller kundservicecentret per e-post till kirjaamo(a)lohja.fi eller asiakaspalvelukeskus@lohja.fi.

Sökandens namn, hyrestid, användningssyfte och eventuellt program för evenemanget ska framgå av ansökan.

1) Hyran för torgscenen är 40 €/dag + 24 % moms.  Hyran inkluderar rätten att använda tekniken på torgscenen.

2) Hyran för hela torgområdet andra dagar än torgdagar är 100 € + 24 % moms. Hyran inkluderar rätten att använda tekniken på torgscenen och att ta elektricitet i eluttagen på området.

3) Renhållningen av det hyrda området sker på hyrestagarens ansvar och bekostnad.

Hyrning av området mellan torget och Lohjantähti:

En hyra på 23 euro per gång debiteras med tillägg av moms. Förfrågningar om uthyrningen kan göras till kundservicecentret i Lojo eller per e-post asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi eller per telefon 044 369 4302.