Torg

Torget ligger vid Handelsgatan bredvid affärscentret Lohjantähti.

Aktuellt:

Lediga torgplatser på Lojo torg

Ansökan om lediga torgplatser på Lojo torg.  Torgplatserna överlåts med årliga hyresavtal för perioden 1.4.2021 – 31.3.2022, varefter hyrestagaren har rätt att förnya avtalet.

Torgplatserna

Ansökan om torgplats

Ansökningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter eller stadens webbplats och de ska lämnas in under adressen Lojo stad/Registratorskontoret, Karstuvägen 4, 08100 Lojo.

Priser för torgplatser/år:
K2: 1590 €
P7: 1110 €
P13, P14: 735 €
M8: 1005 €
M9-M12, M15-M19: 670 €
M13: 1340€
M20: 1450 €

Närmare information ges av byråsekreterare Maritta Andersson, tfn 044 369 4446.

Torget på kartan

Torgtider:

Under sommaren 1.4 – 30.9:
tisdag, torsdag – lördag kl. 07.00 – 14.00

Vintertid 1.10 – 31.3:
fredag – lördag 08.00 – 14.00

Hyrning av torgplats:

Torgplatserna hyrs ut som helårsplatser för hyresperioden 01.04 – 31.03.

Förfrågningar om lediga torgplatser kan göras året runt.

Mer information: förvaltningstjänster eller uthyrningen av torgplatser.

Hyror för helårsplatser (1.4.2021 – 31.3.2022):

Fiskplatser 1590€
Trädgårdsplatser 4 x 7 m 1110€
Övriga platser 4 x 4 m, 4 x 5 m, 4 x 6 m 670€, 735€, 975€

Höjning för kantplats 110€ /år, skattefritt.
Årshyra för användning av elektricitet 35€ /år, skattefritt.

Dagplatser på torget:

Vi tar inte emot förhandsbokningar på dagplatserna. Endast nya varor, inga loppmarknadsvaror, får säljas på dagplatserna. Ta med egna bord.
Torgövervakaren anvisar en plats och tar emot avgiften. En dagplats kostar 10€, inklusive skatt.
Den som behöver en bilplats för försäljningen ska kontakta torgövervakaren, eftersom det bara finns ett begränsat antal bilplatser. Torgövervakare Caj Winberg, tfn 050 526 8267.

Tori

Hyrning av torgscenen och torgområdet:

Den som vill hyra torgområdet och torgscenen ska lämna in en fritt formulerad, skriftlig ansökan till byggherreverksamheten och stadstekniken eller kundservicecentret per e-post till kirjaamo (a) lohja.fi eller asiakaspalvelukeskus (a) lohja.fi.

Sökandens namn, hyrestid, användningssyfte och eventuellt program för evenemanget ska framgå av ansökan.

1) Hyran för torgscenen är 40€ /dag + 24 % moms.  Hyran inkluderar rätten att använda tekniken på torgscenen.

2) Hyran för hela torgområdet andra dagar än torgdagar är 100 € + 24 % moms. Hyran inkluderar rätten att använda tekniken på torgscenen och att ta elektricitet i eluttagen på området.

3) Renhållningen av det hyrda området sker på hyrestagarens ansvar och bekostnad.

Hyrning av området mellan torget och Lohjantähti:

En hyra på 23€ /gång, mervärdesskatt läggs på hyran. Förfrågningar om uthyrningen kan göras till kundservicecentret i Lojo eller per e-post asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi eller per telefon 044 369 4302.


Garvarstorgets lördagsloppis 6.6.-26.9.2021 kl. 8-14
Loppis arrangeras om vädret tillåter med beaktande av säkra avstånd.
Mer information: Leena Levonperä tfn. 040-559 0999