Avgörande av planeringsbehov och byggförbud

Undantagslov och avgörande som gäller planeringsbehov


Lojo använder den elektroniska Lupapiste logo jpg-tjänsten.

Ansökan ska lämnas in i första hand via Lupapiste och man ska följa tjänstens instruktioner eller be om råd i ansökans diskussionsavsnitt. Om du vill träffa lovberedaren boka tid i förväg per e-post eller telefon.Om det för byggandet finns behov att avvika från detaljplanen eller andra bestämmelser, föreskrifter, förbud eller andra begränsningar som är baserade på markanvändnings- och bygglagen eller som utfärdats med stöd av den och som gäller byggande eller någon annan åtgärd, t.ex. byggande i en strandzon, behövs ett undantagsbeslut innan ett bygglov kan beviljas. Ett undantag från bestämmelser, föreskrifter, förbud och andra begränsningar som gäller byggande kan beviljas bara av särskilda skäl.

Innan ett bygglov kan beviljas för ett område som inte har en gällande detaljplan, behovs ofta ett avgörande som gäller planeringsbehov där förutsättningarna för beviljandet av bygglov övervägs.  Lösningen förutsätter mera omfattande prövning än sedvanligt tillståndsförfarande.

När du planerar ett byggprojekt rekommenderar vi att du kontaktar Lojo stads byggnadstillsyn via lupapiste.fi-tjänsten. När byggnadstillsynen har fastställt att projektet förutsätter ett avgörande om planeringsbehov och/eller ett undantagsbeslut, ska du söka lov enligt anvisningarna.

För ansökan om beslut om undantag och avgörande om planeringsbehov finns  anvisningar. Om du vill lämna in ansökan i pappersform kan du skriva ut ansökan om tillstånd och blanketten för hörande av grannar  på den här sidan.  Dessutom kan blanketter för ansökan om lov fås vid kundservicecentret i Monkola och av byråsekreteraren.

Lovberedaren inom planläggningen:
planläggningsingenjör Pertti Piirilä, pertti.piirila(at)lohja.fi, tfn 050 543 9357 telefontid tis och tors kl. 9-11
byråsekreterare Tuula Lintuniemi, tuula.lintuniemi(at)lohja.fi, tfn 044 3621600

Elektroniska blanketter:

Anvisning för sökande av beslut om undantag och planeringsbehov (FI)
Ansökan om tillstånd (FI)
Blankett för hörande av grannar (FI)
Modellritning av situationsplan (FI)

Avgifterna är baserade på planläggningstaxan.


Byggförbud (FI)

 

Related to the subject: