Avgörande av planeringsbehov och byggförbud

Undantagslov och avgörande som gäller planeringsbehov

 

Om det för byggandet finns behov att avvika från detaljplanen eller andra bestämmelser, föreskrifter, förbud eller andra begränsningar som är baserade på markanvändnings- och bygglagen eller som utfärdats med stöd av den och som gäller byggande eller någon annan åtgärd, t.ex. byggande i en strandzon, behövs ett undantagsbeslut innan ett bygglov kan beviljas.  Ett undantag från bestämmelser, föreskrifter, förbud och andra begränsningar som gäller byggande kan beviljas bara av särskilda skäl.

Innan ett bygglov kan beviljas för ett område som inte har en gällande detaljplan, behovs ofta ett avgörande som gäller planeringsbehov där förutsättningarna för beviljandet av bygglov övervägs.  Lösningen förutsätter mera omfattande prövning än sedvanligt tillståndsförfarande

När du planerar ett byggprojekt rekommenderar vi att du kontaktar Lojo stads byggnadstillsyn via lupapiste.fi-tjänsten. När byggnadstillsynen har fastställt att projektet förutsätter ett avgörande som gäller planeringsbehov och/ellerundantagslov, ska du söka lov enligt anvisningarna.

För ansökan om ett beslut om undantag och planeringsbehov finns  anvisningar (FI). Ansökan om lov och blanketten för hörande av grannar kan skrivas ut på denna sida. Dessutom kan blanketter för ansökan om lov fås vid kundservicecentret i Monkola och av byråsekreteraren.   Om du vill träffa lovbereradaren boka tid i förväg per e-post eller telefon.

Lovberedaren inom planläggningen:
planläggningsingenjör Pertti Piirilä, pertti.piirila(at)lohja.fi, tfn 050 543 9357 telefontid tis och tor kl. 9-11
byråsekreterare Tuula Lintuniemi, tuula.lintuniemi(at)lohja.fi, tfn 044 3621600

Anvisning för sökande av beslut om undantag och planeringsbehov (FI)
Lovansökan (FI)
Blankett för hörande av grannar (FI)
Modellritning av situationsplan (FI)

Avgifterna är baserade på planläggningstaxan.


 

Byggförbud (FI)