Kasvihuonekaasu­päästöt Lohjalla

Sivua päivitetään. Uusimpiin, vuoden 2017 päästölaskelmiin pääset Lohjan osalta tutustumaan Hiilineutraalisuomi.fi-sivustolla (Alue > Aluevalinta > Lohja).Päästökehitys 2007–2016

Suomen ympäristökeskus SYKE seuraa Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Tuoreimmat laskelmat ovat vuodelta 2016.

Hinku-kunnat ovat vähentäneet vuosina 2007–2016 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 26 prosenttia, mutta Lohja on onnistunut vähentämään päästöjään 31 prosenttia.

Hinku-kuntien yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat kaksi prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Koko Suomessa päästöt kasvoivat samana ajanjaksona kuusi prosenttia, ja saman verran päästöt kasvoivat myös Lohjalla.

Päästökehitys Lohjalla 2007–2016
Kasvihuonekaasujen päästökehitys Lohjan alueella vuosina 2007–2016.

Lue lisää Lohjan ja muiden Hinku-kuntien päästökehityksestä:

Kaikissa Hinku-kunnissa fossiilisten polttoaineiden ja sähkön kulutus ovat vähentyneet merkittävästi. Sähkönkäyttöä vähentävät muun muassa erilaiset lämpöpumput (maa-, ilma-, ilma–vesi-), energiatehokkaat kodinkoneet ja aiempaa niukemmin sähköä kuluttava valaistus. Tuloksissa näkyvät myös taloudellinen tilanne sekä sähköntuotannon muutokset valtakunnallisesti. Myös kaukolämmön lisääminen, kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen sekä jätehuollon kehittyminen ovat vaikuttaneet hyvään tulokseen. Ratkaisut ovat olleet myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä.

Aiemmat kasvihuonekaasupäästöjen kartoitukset

Lohja osallistui aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillintään jo paljon ennen Hinku-kunnaksi ryhtymistä. Lohja oli mukana Kuntaliiton vuonna 1997 käynnistämässä kuntien ilmastonsuojelukampanjassa, joka oli osa kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n Cities for Climate Protection -kampanjaa.

Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan liittyen Lohjan kaupungin kasvihuonekaasupäästöt kartoitettiin vuosilta 1990, 1997, 2000 ja 2007 ja tulokset raportoitiin Lohjan ympäristölautakunnan julkaisuina. Viimeisin päästölaskennan raportti:

Lohjan kaupungin ilmasto-ohjelma 2009–2012

Kaupungin luottamushenkilöiden aloitteesta Lohjalle perustettiin vuonna 2008 luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ilmastostrategiatoimikunta ohjaamaan kaupungin ilmasto-ohjelman laatimista. Ohjelman visiona on, että Lohja on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.