Kasvi­huone­kaasu­päästöt Lohjalla

Uusimpien päästölaskelmien mukaan Lohjan alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 26 prosenttia vuosina 2007–2017.Päästökehitys 2007–2017

Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Tuoreimmat laskelmat ovat vuodelta 2017.

Lohjalla päästöt vähentyivät vuonna 2017 neljä prosenttia vuodesta 2016. Hinku-hankkeen vertailuvuodesta 2007 Lohjan ilmastopäästöt olivat vähentyneet 26 prosenttia. Myös kaikkien Hinku-kuntien yhteenlasketut päästöt olivat vähentyneet 26 prosenttia vuosina 2007–2017. Suomen kaikkien kuntien yhteenlasketut päästöt vähentyivät tänä aikana 24 prosenttia ja Uudenmaan kuntien päästöt 21 prosenttia.

Lue lisää Lohjan päästökehityksestä:

Lue lisää kuntien päästölaskennasta:

Kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua Lohjan ja muidenkin kuntien päästölaskelmiin eri laskentamalleilla Hiilineutraalisuomi-sivustolla:

Tutustu Lohjan päästöjakaumaan ja -kehitykseen Hiilineutraalisuomi-sivustolla (Alue > Aluevalinta > Lohja).

Päästökehitys 2007–2016

Vuonna 2016 kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat Lohjan alueella kuusi prosenttia. Lue lisää:

Aiemmat kasvihuonekaasupäästöjen kartoitukset

Lohja osallistui aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillintään jo paljon ennen Hinku-kunnaksi ryhtymistä. Lohja oli mukana Kuntaliiton vuonna 1997 käynnistämässä kuntien ilmastonsuojelukampanjassa, joka oli osa kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n Cities for Climate Protection -kampanjaa.

Kuntien ilmastonsuojelukampanjaan liittyen Lohjan kaupungin kasvihuonekaasupäästöt kartoitettiin vuosilta 1990, 1997, 2000 ja 2007 ja tulokset raportoitiin Lohjan ympäristölautakunnan julkaisuina. Viimeisin päästölaskennan raportti:

Lohjan kaupungin ilmasto-ohjelma 2009–2012

Kaupungin luottamushenkilöiden aloitteesta Lohjalle perustettiin vuonna 2008 luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ilmastostrategiatoimikunta ohjaamaan kaupungin ilmasto-ohjelman laatimista. Ohjelman visiona on, että Lohja on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.