Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

1.8.2016 alkaen jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Lapsen tarvitseman tuen tai perhetilanteen vuoksi voi laajuus olla yli 20 tuntia. Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Jos hoitopaikkaa tarvitaan elokuun alusta, tulee hakemus olla jätettynä maaliskuun loppuun mennessä. Perheet saavat tiedon elokuussa alkavasta hoitopaikasta juhannukseen mennessä. Muuna ajankohtana aloittavat saavat päätöksen n. kuukautta ennen hoidon aloituspäivää. Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa. Mikäli työllistyt tai saat opiskelupaikan äkillisesti, tee varhaiskasvatushakemus ja ole lisäksi yhteydessä palveluohjaajaan puhelimitse tai sähköpostitse.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta. eAasioinnin käyttö vaatii tunnistautumisen. Päätös varhaiskasvatuspaikasta tulee perheille n. 1kk ennen hoidon aloituspäivää.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa tästä (eAsiointi)

Hoitopaikkaa voi hakea sähköisesti vain, jos huoltajalla ja lapsella on suomalainen henkilötunnus. Tarvittaessa voi täyttää paperisen hakemuksen, jonka voi tulostaa tästä.

Hakemuksen peruutus ja muutokset

Sähköiseen hakemukseen ei voi itse tehdä muutoksia. Muutokset ja peruutukset tehdään olemalla yhteydessä palveluohjaaja Noora Ehrströmiin, etunimi.sukunimi@lohja.fi tai 044 374 5266.

Mikäli perhe kieltäytyy myönnetystä hoitopaikasta, tulee perheen tehdä uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.

Hoitopaikan vaihto

Kun lapsella on jo hoitopaikka ja lapselle halutaan hakea toista hoitopaikkaa, tulee lapselle tehdä siirtohakemus. Siirtoa voit hakea täyttämällä varhaiskasvatushakemuksen ja kirjaamalla siihen, että toiveena on siirto toiseen hoitopaikkaan.

Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirrot toteutetaan pääsääntöisesti toimintavuoden alusta (elokuun alusta). 

Hakemuksen täyttämisessä huomioitavaa

Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksessa perhe voi esittää toiveet hoitomuodosta ja hoitopaikoista.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi, mainitkaa se hakemuksen lisätietoja kohdassa.

Hakemuksessa tuntimäärä kohtaan kirjataan keskimääräinen kuukausittainen tuntimäärä. Vaihtoehtoisesti tarvittava keskimääräinen viikoittainen hoitoaika voidaan kirjata hakemuksen lisätieto kohtaan. Lisätietoa hoitoaikaportaista täältä.

Huom! Yksityisiin varhaiskasvatuspaikkoihin haettaessa, tulee olla yhteydessä suoraan varhaiskasvatuspaikkaan, vaikka myös yksityiset päiväkodit ovat valittavissa varhaiskasvatuksen hakulomakkeessa. Lisätietoa täältä.

Huomioithan, että tieto Kelaan menee kunnalta automaattisesti kun lapsen varhaiskasvatuspäätös tehdään. Tämä tieto päättää mahdollisen kotihoidontuen. Lapsi saa tutustua vanhempansa kanssa varhaiskasvatuspaikkaan ennen päätöksessä olevaa varhaiskasvatuksen aloituspäivää. Vasta päätökseen kirjattuna aloituspäivänä lapsi voi jäädä hoitopaikkaan ilman huoltajaa.

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912 25§

25 § Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (22.12.1993/1386)

Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä hoitopaikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista, lapsen vanhemmilta voidaan periä puolet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. (18.4.1997/343)