Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

  • Haku alkaa sähköisen hakemuksen täyttämisellä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon aloituspäivää.
  • Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa. Mikäli työllistyt tai saat opiskelupaikan äkillisesti, tee varhaiskasvatushakemus ja ole lisäksi yhteydessä palveluohjaajaan puhelimitse tai sähköpostitse.
  • Perheet saavat tiedon elokuussa alkavasta hoitopaikasta juhannukseen mennessä. Muuna ajankohtana aloittavat saavat päätöksen n. kuukautta ennen hoidon aloituspäivää.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa eAsioinnin kautta

Hoitopaikkaa voi hakea sähköisesti vain, jos huoltajalla ja lapsella on suomalainen henkilötunnus. Tarvittaessa voi täyttää paperisen varhaiskasvatushakemuksen ja tulostaa sen.

Hakemuksen peruutus ja muutokset

Sähköiseen hakemukseen ei voi itse tehdä muutoksia. Muutokset ja peruutukset tehdään olemalla yhteydessä palveluohjaaja Noora Ehrströmiin, etunimi.sukunimi@lohja.fi tai 044 374 5266.

Mikäli perhe kieltäytyy myönnetystä hoitopaikasta, tulee heidän tehdä uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.

Mikäli perhe ilmoittaa jäävänsä jonottamaan varhaiskasvatuspaikkaa vain tietystä päiväkodista/perhepäivähoitajalta, perhe saa tiedon paikasta siinä vaiheessa kun kyseisessä hoitopaikassa on tilaa.

Hoitopaikan vaihto

Kun lapsella on jo hoitopaikka ja lapselle halutaan hakea toista hoitopaikkaa, tulee lapselle tehdä siirtohakemus. Siirtoa voit hakea täyttämällä varhaiskasvatushakemuksen ja kirjaamalla siihen, että toiveena on siirto toiseen hoitopaikkaan.

Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirrot toteutetaan pääsääntöisesti toimintavuoden alusta (elokuun alusta). 

Hakemuksen täyttämisessä huomioitavaa

  • Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksessa perhe voi esittää toiveet hoitomuodosta ja hoitopaikoista.
  • Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi, mainitkaa se hakemuksen lisätietoja kohdassa.
  • Hakemuksessa tuntimäärä kohtaan kirjataan keskimääräinen kuukausittainen tuntimäärä. Vaihtoehtoisesti tarvittava keskimääräinen viikoittainen hoitoaika voidaan kirjata hakemuksen lisätieto kohtaan. Lisätietoa hoitoaikaportaista varhaiskasvatuksen asiakasmaksut-sivulta.

Huom! Yksityisiin varhaiskasvatuspaikkoihin haettaessa, tulee olla yhteydessä suoraan varhaiskasvatuspaikkaan, vaikka myös yksityiset päiväkodit ovat valittavissa varhaiskasvatuksen hakulomakkeessa. Lisätietoa palveluseteli ja yksityinen varhaiskasvatus- sivulta.

Huomioithan, että tieto Kelaan menee kunnalta automaattisesti kun lapsen varhaiskasvatuspäätös tehdään. Tämä tieto päättää mahdollisen kotihoidontuen. Lapsi saa tutustua vanhempansa kanssa varhaiskasvatuspaikkaan ennen päätöksessä olevaa varhaiskasvatuksen aloituspäivää. Vasta päätökseen kirjattuna aloituspäivänä lapsi voi jäädä hoitopaikkaan ilman huoltajaa.

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912 25§

25 § Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (22.12.1993/1386)

Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä hoitopaikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista, lapsen vanhemmilta voidaan periä puolet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. (18.4.1997/343)

 

Aiheeseen liittyvää: