Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja sen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppimisvaikeuksia sekä koulunkäyntiin liittyviä muita ongelmia. Opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille koulussa työskenteleville aikuisille.

Opiskeluhuoltoryhmät toimivat säännöllisesti kaikilla kouluilla ja niiden tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun opiskelijahuoltotyötä. Opiskeluhuoltoryhmää johtaa pääsääntöisesti rehtori tai vararehtori. Muita jäseniä tavallisesti ovat koulupsykologi, koulukuraattori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja sekä yläkoulussa oppilaanohjaaja. Salassapitosäännösten mukaisesti yksittäisten oppilaiden asioissa paikalla voi olla luokanopettaja, luokanohjaaja, aineenopettaja tai kouluavustaja ja tarvittaessa muita oppilaan hyvinvointia ja kuntoutusta edistäviä erityistyöntekijöitä. Opiskeluhuoltotyötä tehdään avoimessa ja luottamuksellisessa yhteistyössä oppilaan sekä hänen huoltajiensa kanssa. Huoltajat voivat osallistua opiskelijahuoltoryhmän kokoukseen lapsensa asioita käsiteltäessä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaa oppilas- ja opiskeluhuoltolaki.

Opiskeluhuoltotoiminta on Lohjalla järjestetty opiskeluhuoltolain periaatteiden mukaisesti seuraavasti:

Yhteisöllinen opiskeluhuolto:

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tarkoituksena on kehittää koulun toimintakulttuuria ennaltaehkäisevästi siten, että keskitytään koko oppilasryhmän tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäiseviin toimiin. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koko kouluyhteisön kanssa. Kun opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään koulun yhteisiä asioita, voidaan tehdä yhteistyötä esim. koulun johtoryhmän, oppilaskunnan tai vanhempainyhdistyksen kanssa.

Yksilöllinen opiskeluhuolto:

Yksilöllinen opiskeluhuolto keskittyy yksittäisen oppilaan asioihin. Yksilöllisen opiskelluhuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulu voi ehdottaa ryhmän kokoonpanoa, mutta oppilas (tai huoltaja) voi tuoda ryhmän kokoonpanoon omia toiveitaan.