Koulunkäynti­avustajat

Koulunkäyntiavustajan tehtävänä on ohjata ja tukea oppilasta koulunkäynnissä ja oppimisessa yhdessä opettajan kanssa. Avustaja edistää työssään koulun kasvatustavoitteita, oppilaan itsenäistä selviytymistä ja myönteisen itsetunnon kehittymistä. Lisäksi koulunkäyntiavustaja osallistuu oppilaan opetuksen ja kuntoutuksen suunnitteluun ja valmisteluun.

Koulunkäyntiavustajan työmuotona on sekä yksilö- että ryhmätyö. Avustajia työskentelee sekä yleisopetuksen opetusryhmissä että erityisopettajan tai resurssiopettajan kanssa pienryhmissä. Rehtori yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa kohdistaa koulukohtaiset avustajaresurssit niitä eniten tarvitseville oppilaille tai opetusryhmille