Suojaaminen kiusaamiselta

Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen on varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävä. Hyvän yhteishengen ylläpitäminen ja keskinäinen tuki auttavat lasta niin, että kiusaamisesta on helppo kertoa ja siihen voidaan puuttua. Alle kouluikäisten keskuudessa tapahtuu kiusaamista, joka on hyvin samantapaista kuin koulukiusaaminen. Varhaiskasvatuksessa ilmenee myös konflikteja ja riitoja lasten kesken. Riitatilanteessa on usein kyse kahdesta suhteellisen tasaväkisestä osapuolesta, jotka ovat eri mieltä jostain asiasta. Kiusaamisessa sen sijaan kiusatulla on vaikeuksia puolustautua itseensä kohdistuvaa kielteistä toimintaa vastaan.

Kiusaamisen muodot voi jakaa

 • psyykkiseen kiusaamiseen (yksin jättäminen, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen)
 • fyysiseen kiusaamiseen (esim. lyöminen, nipistäminen, pureminen) sekä
 • verbaaliseen kiusaamiseen (toiselle nauraminen, nimittely, härnääminen).

Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen suhteen on nollatoleranssi. Se tarkoittaa, että kiusaamista missään muodossa ei hyväksytä. Aikuiset auttavat lapsia selvittämään riita- ja kiusatilanteita ja tarvittaessa asioita selvitetään myös vanhempien kanssa.

Nollatoleranssiin pääsemisen keinoja:

 • riitojen taustat selvitetään perinpohjaisesti
 • riitojen jälkeen tilannetta seurataan ja sovitaan, miten seuranta järjestetään
 • aikuinen keskustelee kaikkien osapuolten kanssa
 • aikuinen on mahdollisimman puolueeton
 • aikuinen pyrkii näkemään lapsen toiminnan tarkoituksen
 • huomioidaan lasten omat näkemykset ja ratkaisuehdotukset, autetaan lasta hyvittämään tekojaan
 • jos lapselta vaaditaan anteeksipyyntöä, varmistetaan, että lapsi ymmärtää, mitä hän pyytää anteeksi. (Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa MLL)

Lohjalla varhaiskasvatuksessa käytetään kiusaamisen ehkäisyyn erilaisia materiaaleja, joissa käsitellään sosiaalisia tilanteita ja harjoitellaan kaveritaitoja lapsentajuisesti satujen, kuvien, pöytäteatterin, draamaleikkien ja keskustelun keinoin. Käytössä ovat esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton ”Lapsen mieli” ja ”Eläinlasten elämää”, ”Askeleittain”- ja ”Pienin askelin”-materiaalit sekä ”Papilio”-ohjelma. Niiden keskeisinä sisältöalueina ovat

 • empatiataidot (taito tunnistaa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita)
 • itsehillintä ja ongelmanratkaisutaidot (taito pysähtyä, ajatella ja valita paras ratkaisu ongelman määrittelyn jälkeen eri vaihtoehdoista) sekä
 • tunteiden säätely (ärtymyksen, kiukun ja vihan tunteiden käsittely eri tekniikoiden avulla siten, että voi kohdata tunteita nostattavat tilanteet rauhallisesti, ilman aggressiota).
 

Aiheeseen liittyvää: