Muuttavat oppilaat

Perheen muuttaessa Lohjalle tulee ottaa yhteys lähikoulun rehtoriin. Lohjan koulut löytyvät koulualuesivulta ja koulujen yhteystiedot löytyvät peda.netistä. Koulu tarvitsee seuraavat tiedot muuttavasta lapsesta:

  • lapsen nimi
  • osoite, johon lapsi muuttaa
  • päivämäärä, milloin muutto tapahtuu
  • koulun aloituspäivä
  • vuosiluokka, jolle lapsi tulee
  • huoltajan yhteystiedot
  • tieto siitä, mistä koulusta ja kunnasta perhe muuttaa

Perheen muutosta tulee aina ilmoittaa myös vanhalle koululle. Oppilaan lähikoulu määritellään uudestaan muutettaessa kaupungin sisällä. Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kaupungin sisällä, hänellä on oikeus käydä lukuvuoden loppuun asti entistä lähikouluaan. Tällöin huoltajat kuitenkin vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista. Mikäli perhe muuttaa pois ennen kuin lapsi ehtii aloittamaan ensimmäisen luokan ja lapselle on jo määritelty lähikoulu, pyydetään muutosta ilmoittamaan siihen kouluun, johon oppilas on saanut lähikoulupäätöksen.

 

Aiheeseen liittyvää: