Varhais­kasvatus ja opetus

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus koulun ilmapiiriin ja se vahvistaa kouluyhteisön yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Yhdessä toimimisen tavoitteena on oppilaan oppimisen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen koko oppimispolun ajan. Yhteistyön merkitys ei vähene lapsen kasvaessa.

Kodin ja koulun yhteistyö rakentuu arkiseen kanssakäymiseen, jonka tukena on sähköinen Wilma -ohjelma. Lisäksi opettajat kutsuvat huoltajat yhdessä oppilaan kanssa vähintään kerran lukuvuodessa arviointikeskusteluun ja järjestävät vuosittain vanhempainiltoja, joissa on mahdollista verkostoitua lapsen luokkatovereiden huoltajien kanssa sekä kuulla luokalle ajankohtaisia kuulumisia.

Kouluun yhteyttä eri asioiden vuoksi otettaessa on tärkeää ottaa aina yhteyttä henkilöön, joka on mahdollisimman lähellä tapahtunutta. Näin ollen yhteyttä tulisi ottaa aina ensisijaisesti oppilaan omaan opettajaan. Yhteydenotto kannattaa myös tehdä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

Alla linkit Wilman, Lokovan ja Peda.netin sivuille.