Lapsivaikutusten arviointi Mäntynummen kouluverkosta

Mäntynummen yhtenäiskoulun rakentamista koskevat päätökset tulevat vaikuttamaan koko alueen kouluverkkoon. Mäntynummen yhtenäiskoulun hankesuunnittelun yhteydessä toteutetaan lapsivaikutusten arviointi.

Mäntynummen alueen yhtenäiskoulun hankesuunnittelua koskien on pidetty kaksi informaatiotilaisuutta Mäntynummen alueen huoltajille. Lapsivaikutusten arvioinnin prosessia esiteltiin infotilaisuudessa 25.10.22.

Mäntynummen yhtenäiskoulun hankesuunnitelman valmistelun infotilaisuuden materiaalit 

Lapsivaikutusten arvioinnissa keskeistä on, että siinä otetaan huomioon lasten ja nuorten oma näkökulma aikuisten näkökulman lisäksi. Mäntynummen alueen lapsivaikutusten arvioinnin yhteydessä oppilaita (esioppilaita – 9-luokkalaisia) kuultiin kyselyllä ja/tai teemakeskustelulla. Lisäksi koulujen oppilaskuntien edustus vieraili alueen toisissa kouluissa mukaillen eri päätösvaihtoehtoja. Oppilaiden vierailun jälkeen kerättiin palautteena heidän tekemät huomiot. Lapsille ja nuorille kerrottiin, että tämän hetkiset vaihtoehdot kouluverkosta ovat suunnitelmia, ja kouluverkosta päätetään myöhemmässä vaiheessa. Näin lapset saivat oikeuden ilmaista ajatuksiaan siitä, mitä kokevat tärkeäksi ja mikä heitä mietityttää koulumaailmassa.  

Lapsille ja nuorille kirjoitettiin kirje, jolla palautettiin mieliin, miksi lapsilta ja nuorilta kysyminen on tärkeää, miten sen teimme, mitä kuulimme, mitä opimme ja miten asia etenee. Kirjeen luki tuttu aikuinen omasta esiopetuksen tai koulun ryhmästä. 

Kirje lapsille ja nuorille

 

Aiheeseen liittyvää: