Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli on Lohjan kaupungin varhaiskasvatuspalvelun saajalle myöntämä sitoumus korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kaupungin ennalta määrittämään arvoon asti.

Asiakkaalla on oikeus valita joko kunnallinen varhaiskasvatus tai yksityinen varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelimallilla. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Päivähoidon palvelusetelin arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy kunnallisen asiakasmaksun periaatteiden mukaisesti. Asiakkaan omavastuuosuus on se osuus yksityisen palvelujen tuottajan hinnasta, jota Lohjan kaupungin myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palveluseteli on voimassa toistaiseksi kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin tai asiakas irtisanoo päivähoitopaikkansa. Palveluseteliä ei voida käyttää esiopetuksessa.

Palveluseteliä tulee hakea viimeistään sen kalenterikuukauden aikana jolloin asiakassuhde palvelujen tuottajaan alkaa. Palveluntuottajan tulee olla hyväksyttynä Parasta palvelua.fi –järjestelmän palveluntuottajarekisterissä ennen hoidon aloittamista. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan sähköisesti eAsioinnin kautta. eAsioinnin käyttö vaatii tunnistautumisen.

Siirry eAsiointiin

Kela