Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi ja se tarkistetaan toimintavuodeksi kerrallaan. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa (kirjallisesti liitteineen), jos perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai perheen koko muuttuu. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Hyvityksiä varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä, jos perhe on jättänyt tietoja ilmoittamatta.

Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tiedot ao. viranomaisilta (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 17 §).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.

Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat.

 

Aiheeseen liittyvää: