Esiopetuksen kuljetukset

Lapsen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen viemisestä sekä hakemisesta vastaavat pääsääntöisesti lapsen vanhemmat tai heidän valtuuttamansa saattaja. Maksuttomassa esiopetuksessa olevien lasten matkoille voidaan järjestää kuljetus tietyissä tilanteissa (perusopetuslaki 32§).

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Kuljetusta ei järjestetä täydentävään varhaiskasvatukseen eikä yksityiseen esiopetukseen.

Kuljetusta haetaan Wilman koulukuljetukseen hakeminen- lomakkeella. Lomake löytyy Wilmasta kohdasta hakemukset ja päätökset. Esiopetusta koskevan koulukuljetuksen hakemiseen liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään osoitteeseen varhaiskasvatus@lohja.fi.

Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä tai palveluliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti erillistä linja-auto tai taksikuljetusta käyttäen.

Lisätietoa koulukuljetuksesta ja sen järjestämisen periaatteista

 

Aiheeseen liittyvää: