Varhais­kasvatus ja opetus

Suosituimmat:

Perusopetukseen valmistavat luokat

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä opiskelemiseen  perusopetuksen ryhmässä.  Lohjan kaupungilla maahanmuuttajataustaisten opetus on keskitetty Laurentius-kouluun (luokat 2-9) ja Ojamonharjun (luokat 2-6) yhtenäiskouluun. 1. luokan oppilaat opiskelevat lähikoulussaan.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet perusopetuksen ryhmään siirtymistä varten ja edistää oppilaan tasapainoista kehitystä sekä kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Pääpaino valmistavassa opetuksessa on oppilaan suomen tai ruotsin kielen taidon edistämisellä; lisäksi opetusta annetaan perusopetuksen eri oppiaineissa. Luku- ja kirjoitustaidottomille oppilaille tarjotaan heidän taito- ja ikätasolleen soveltuvaa opetusta. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Maahanmuuttajaoppilaat ovat oikeutettuja oppilashuollon palveluihin valmistavan opetuksen aikana. Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilas saa osallistumistodistuksen.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy yleisopetukseen tai jatko-opintoihin. Mikäli oppilaan suomen kielen taito ei ole riittävä, oppilas opiskelee suomea suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti. Opetusta tarjotaan suomi toisena kielenä – pienryhmätunneilla.

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta tarjotaan Kanneljärven opistossa.


PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPS