Palveluseteli ja yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Yksityiset päiväkodit voivat tarjota myös vaihtoehtopedagogiikkaa, kuten Montessori- tai Steiner-kasvatusta sekä esiopetusta. Lapsen vanhemmat voivat hakea palveluun kaupungin tulosidonnaista palveluseteliä tai Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat osa Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuudesta, sen ohjauksesta, neuvonnasta, valvonnasta ja kehittämisestä vastaa Lohjan kaupunki. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen suunnitelmallisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta on varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain tavoitteiden mukaista. Palvelusetelillä toimivat yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuottajat ovat lisäksi sitoutuneet noudattamaan palvelusetelipalvelun sääntökirjan toimintatapoja.


Yksityisen hoidon tukeen kuuluvan hoitorahan 172,25 € saavat kaikki, jotka sitä hakevat, paitsi jos käytössä on palveluseteli tai lapsi osallistuu kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Hoitolisä on tulosidonnainen. Perhepäivähoitoon tarkoitetun Lohjan kuntalisän 162,27 € saavat kaikki, jotka ovat hakeneet Kelan yksityisen tuen hoitorahaa ja joiden lapsi on hoidossa yli 20 h/ vko. Jos perhe saa täysimääräisenä Kelan hoitolisän, saa perhe siihen myös kuntalisän, joka on 33,64 €. Jos perheellä on työsuhteinen hoitaja kotona, on kuntalisä 210 €. Kuntalisää ei ole Lohjalla käytössä päiväkotihoidossa.


Yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin hakeudutaan olemalla yhteydessä suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan.

Liikuntapainotteinen Touhula Vappula

Päiväkoti Laakso

Steiner-päiväkoti Pääskynpesä

Pilke musiikkipäiväkoti Marakassi

Pilke luontopäiväkoti Ulappa (uusi päiväkoti asuntomessualueella)

Yksityiset perhepäivähoitajat

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Kela-yksityisen hoidon tuki

Kela

 

Aiheeseen liittyvää: