Palveluseteli ja yksityinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Yksityiset päiväkodit voivat tarjota myös vaihtoehtopedagogiikkaa, kuten Montessori- tai Steiner-kasvatusta sekä esiopetusta. Lapsen vanhemmat voivat hakea palveluun kaupungin tulosidonnaista palveluseteliä tai Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat osa Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuudesta, sen ohjauksesta, neuvonnasta, valvonnasta ja kehittämisestä vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen koordinaattori, kehittämisasiantuntija. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen suunnitelmallisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta on varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain tavoitteiden mukaista sekä Lohjan kaupungin Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun sääntökirjan edellytykset ja vaatimukset toteutuvat.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvan hoitorahan 172,25 € saavat kaikki, jotka sitä hakevat. Hoitolisä on tulosidonnainen. Perhepäivähoitoon tarkoitetun Lohjan kuntalisän 162,27 € saavat kaikki, jotka ovat hakeneet Kelan yksityisen tuen hoitorahaa ja joiden lapsi on hoidossa yli 20 h/ vko. Jos perhe saa täysimääräisenä kelan hoitolisän, saa perhe siihen myös kuntalisän, joka on 33,64 €. Jos perheellä on työsuhteinen hoitaja kotona, on kuntalisä 210 €. Kuntalisää ei ole Lohjalla käytössä päiväkotihoidossa.

 

AJANKOHTAISTA

Palvelusetelin sääntökirjaan on kirjattu, että jos lapsi on poissa hoidosta yhtäjaksoisesti 60 päivää, palvelusetelin maksaminen loppuu. Ymmärrämme, että koronapandemia-aika on poikkeuksellinen eikä lasten poissaolot ole palveluntuottajista riippuvaisia. Tämä 60 päivän lauseke sääntökirjaan ei ole tehty tämän tyyppiä tapauksia varten.

Koska edellä mainittu lauseke lukee sääntökirjassamme, tulee asia viedä Lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaan käsiteltäväksi. Tulemme esittämään, että palvelusetelin maksua jatketaan niin kauan kuin asiakkaalla on hoitosuhde yksityiseen palveluntuottajaan, huolimatta siitä, että hän on ollut poissa hoidosta 60 päivää pandemiatilanteesta johtuen. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokous on 19.5. Lautakunta päättää katkeaako palvelusetelin maksaminen 60 poissaolopäivän jälkeen vai ei.

Jos lapsella kertyy 60 poissaolopäivää ennen kuin lautakunta on käsitellyt asian, palvelusetelin maksu ei katkea. Informoimme palveluntuottajia ja heidän asiakkaitaan 20.5. lautakunnan päätöksestä.

 

 

Yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin hakeudutaan olemalla yhteydessä suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan.

Liikuntapainotteinen Touhula Vappula

Montessori-päiväkoti Touhula Neitsytlinna

Päiväkoti Laakso

Steiner-päiväkoti Pääskynpesä

Pilke musiikkipäiväkoti Marakassi

Pilke luontopäiväkoti Ulappa (uusi päiväkoti asuntomessualueella)

 

Yksityiset perhepäivähoitajat

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Kela-yksityisen hoidon tuki

Kela