Koulujen kerhot

Kerhotoiminta on osa koulun toimintaa, osallistuminen on lapsille vapaaehtoista ja maksutonta. Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen valtakunnallisena tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhoja pidetään pääsääntöisesti iltapäivisin koulun päätyttyä. Kerhotoimintaa hallinnoi ja järjestelyistä vastaa koulun rehtori. Saat enemmän tietoa suoraan koulusta.

 

Aiheeseen liittyvää: