Kuntouttavat tahot

Sosiaali- ja terveysalan yhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan monialaisessa yhteistyössä eri asiantuntijat pyrkivät kokoamaan tietonsa ja taitonsa asiakaslähtöisesti yhteen. Lapsen kanssa yhteistyötä tekevät monenlaiset tahot, esim. terapeutit, osallistuvat monialaisiin palavereihin ja konsultoivat sekä henkilökuntaa että vanhempia. Puhe- ja toimintaterapiaa annetaan sopimuksen mukaan joko päiväkodissa tai lapsen kotona. Välillä terapeutti osallistuu ryhmän toimintaan (esim. retkille tai liikuntahetkiin) pystyäkseen paremmin arvioimaan lapsen oman toiminnan ohjausta ja selviytymistä ryhmätilanteissa, ja antamaan hyviä toimintamalleja henkilökunnalle.

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden tuet – Kela

Vammaispalvelut

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tarjoaa vammaispalveluita sekä vaikeavammaisille että kehitysvammaisille. Yhteistyö alkaa palveluohjauksen ja -suunnittelun prosessilla, jossa avohuollon ohjaaja ja sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan ja hänen toivomiensa tahojen kanssa käy läpi kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lasten perheiden ja lasten elämäntilanteen sekä heidän tarvitsemansa avun ja tuen. Toiminta toteutuu kotikäynteinä, verkostopalavereissa ja toimistokäynteinä. Yhteistyö lasten verkostojen kanssa on tärkeää. Avohuollon ohjaaja ja/tai sosiaalityöntekijä osallistuvat tarpeen mukaan neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen, perhekeskuksen ja lastensuojelun järjestämiin verkostopalavereihin ja myös Jalavan luokkien oppilashuoltotoimintaan.

Palveluohjaus

 

Aiheeseen liittyvää: