Kaupungin yhteiset opetuspalvelut

Kaupungin yhteiset opetuspalvelut tarkoittavat niitä opetuspalveluita, jotka ovat suomenkielisten lasten ja nuorten käytettävissä, ja joita ei järjestetä vain oman lähikoulun alueella asuville oppilaille. Ruotsinkieliset oppilaat käyvät kaikki koulua lähikoulussa ja opetuspalvelut järjestetään omilla kouluilla koulujen resursseista. 

Yhteisiin opetuspalveluihin kuuluvat luokkamuotoinen erityisopetus ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden perusopetukseen valmistava opetus. Yhteiset opetuspalvelut rahoitetaan Kouluikäisten tulosyksikön resurssista ja niiden järjestäminen perustuu Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tekemiin päätöksiin. 

Luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen, käyttäytymisen tai itsesäätelyn ongelmia. Luokkamuotoiseen erityisopetukseen tarvitaan erityisen tuen päätös ja oppilaat opiskelevat joko yleisen oppimäärän tai yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan. Luokkamuotoiseen erityisopetukseen haetaan pedagogisella selvityksellä. Päätöksen oppilaiden sijoittamisesta luokkamuotoiseen erityisopetukseen tekee perusopetusjohtaja.

  • Etu-luokka on kokonaiskuntoutukseen tähtäävä, hoidollinen luokka oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea tunne-elämänsä haasteisiin. Luokka 1-6 sijaitsee Ojamonharjun yhtenäiskoulussa.
  • Aurinko-luokka tarjoaa luokkamuotoista erityisopetusta oppilaille, joilla on vuorovaikutukseen liittyviä erityisvaikeuksia (autismin kirjo). Luokka 1-6 sijaitsee Ojamonharjun yhtenäiskoulussa.
  • Tähti-luokka on tarkoitettu alkuopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka tarvitsevat vahvaa pienryhmän tukea ja joilla on huomattavia toiminnanohjauksen haasteita (mm. jumiutuminen, voimakas omaehtoisuus ja aistiyliherkkyydet). Luokka 1-2 sijaitsee Ojamonharjun yhtenäiskoulussa.
  • K-luokat on tarkoitettu sellaisille erityisen tuen oppilaille, joiden opiskelu ei integroituna yleisopetuksen luokassa onnistu. Tyypilliset perustelut K-luokan oppilaaksi ottamiselle ovat laaja-alaiset ongelmat koulunkäynnissä, kuten laajat oppimisvaikeudet, lievä kehitysvamma, autismin kirjoon liittyvät vaikeudet, ongelmat hahmottamisessa, itsetunnossa tai keskittymisessä, kielelliset vaikeudet, koulupelko tms. tekijät. Luokat 7-9 (2 kpl) sijaitsevat Laurentius-koulussa.
  • Jalava-luokat, vaativan tuen luokat, on tarkoitettu kehitysvammaisille tai kehitysviiveisille oppilaille sekä autistisille oppilaille, joilla on kehitysvamma. Näillä luokilla kaikki oppiaineet yksilöllistetään tai oppilaat opiskelevat toiminta-alueittain. Luokat 1-9 (10 kpl) sijaitsevat Routionmäen yhtenäiskoulussa.
  • Linnaistenkadun yksikkö on kaupungin yhteinen, erillinen opetusyksikkö Linnaistenkadulla. Luokka on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaisille vsop-oppilaille, jotka eivät ole vielä saaneet peruskoulun päättötodistusta. Luokassa oppilaat suorittavat jäljellä olevia opintojaan yksilölliseen tahtiin. Linnaisten yksikkö toimii Mäntynummen yhtenäiskoulun alaisuudessa. 

Alueelliset pienryhmät

Lohjalla on alueellisia pienryhmiä alakouluissa viisi opetusryhmää (lv. 23-24 Ristillä, Metsolassa, Perttilässä ja 2 ryhmää Routiolla) sekä yksi yläkoulun alueellinen pienryhmä Ojamonharjulla. Myös näihin haetaan pedagogisella selvityksellä samalla tavalla kuin kaupungin yhteisille luokille. 

 

Aiheeseen liittyvää: