Kaupungin yhteiset pienryhmät

Joillekin kouluille on perustettu erityisopetuksen pienryhmiä oppilaiden tukemiseksi. Kun tukiopetus ja / tai osa-aikainen erityisopetus ei riitä on oppilaan mahdollista saada erityisopetuksen pienryhmän tukea. Jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas saisi tuen oppimiselleen ja koulunkäynnilleen mahdollisimman lähellä kotia, on joillekin kouluille perustettu erityisopetuksen pienryhmiä oppilaiden tukemiseksi. Opiskelu voi olla osittain tai kokonaan pienryhmässä tapahtuvaa ja pienryhmäopiskelu voi kestää tietyn periodin tai se voi olla pysyväisluonteisempaa. Erityisopetuksen pienryhmän opettajana toimii erityisluokanopettaja ja hänen työparinaan luokassa työskentelee usein koulunkäyntiavustaja. Erityisopetuksen pienryhmien toimintaperiaatteet ovat koulukohtaisia.

Luokkamuotoinen pienryhmä

Y-luokat on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa. Luokat 1-2 Y, 3 -4 Y ja 5-6Y Routionmäen yhtenäiskoulussa ja Metsolan koulussa.

Etu-luokka on kokonaiskuntoutukseen tähtäävä, hoidollinen luokka oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea tunne-elämänsä haasteisiin. Luokat 1-6. Ojamonharjun yhtenäiskoulussa.

Aurinkoluokka tarjoaa luokkamuotoista erityisopetusta oppilaille, joilla on vuorovaikutukseen liittyviä erityisvaikeuksia (autismin kirjo). Luokat 1-6. Ojamonharjun yhtenäiskoulussa.

Tähtiluokka on tarkoitettu alkuopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka tarvitsevat vahvaa pienryhmän tukea, ja joilla on huomattavia toiminnanojauksen haasteita (mm. jumiutuminen, voimakas omaehtoisuus, aistiyliherkkyydet), eikä ensisijainen oire ole haastava käyttäytyminen. Luokka-asteet 1-2 Ojamonharjun yhtenäiskoulussa.

K1-luokka on tarkoitettu eritysopetuksen oppilaille, joiden opiskelu ei integroituna yleisopetuksen luokassa onnistu. Tyypilliset perustelut K-luokan oppilaaksi ottamiselle ovat laajat oppimisvaikeudet, lievä kehitysvamma, autismin kirjoon liittyvät vaikeudet, ongelmat hahmottamisessa, itsetunnossa tai keskittymisessä, kielelliset vaikeudet, koulupelko tms. tekijät Luokka-asteet 6-9. Laurentius-koulussa.

K2-luokka on tarkoitettu eritysopetuksen oppilaille, joiden integraatiota voidaan jo harjoitella. Tyypilliset perustelut K-luokan oppilaaksi ottamiselle ovat laajat oppimisvaikeudet ja/tai yksilöllistetyt oppimäärät. Luokka-asteet 6-9. Laurentius-koulussa.

Jalavan luokat on tarkoitettu kehitysvammaisille, kehitysviiveisille ja autistisille lapsille, joilla on kehitysvamma. Luokat 1-9.  Routionmäen yhtenäiskoulussa.