Varhais­kasvatus ja opetus

Suosituimmat:

Oppilaana perusopetuksessa

Kouluissa huolehditaan perustietojen oppimisesta sekä riittävän yleistiedon saamisesta. Aikuisten tehtävänä on olla oppimisen tukija ja mahdollistaa oppiminen huomioiden oppilaiden omat lähtökohdat. Koulussa opitaan pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä. Oppimisen ilo syntyy herättämällä oppilaiden uteliaisuutta ja antamalla oppilaiden vaikuttaa arjen valintoihin.

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa määritellään tarkemmin kaupungin opetussuunnitelmassa ja tuntijaosta näkee tuntien määrät vuosiluokittain.

Oppilas voi opiskella myös kotiopetuksessa, tästä lisää tietoa: Lohjan kotiopetuksen periaatteet