Varhaiskasvatuspaikkatakuu

Lohjan kaupunki sitoutuu osoittamaan hoitosuhteen keskeyttäneelle lapselle hoitopaikan entisestä päiväkodista tai mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidosta edellyttäen, että lapsi palaa varhaiskasvatukseen elokuussa.

  1. Varhaiskasvatussopimuksen solmimisen ehtona on, että lapsi on ennen hoitosuhteen katkaisemista ollut varhaiskasvatuksessa vähintään 4 kuukautta.
  2. Varhaiskasvatuspaikkatakuun edellytyksenä on, että varhaiskasvatuksen keskeytyminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.
  3. Mikäli sovittu paluuajankohta varhaiskasvatukseen muuttuu, tulee vanhempien ilmoittaa siitä kirjallisesti vähintään neljä kuukautta ennen paluuta tai jos syynä on työllistyminen tai opiskelu, vähintään kaksi viikkoa ennen paluuta.
  4. Hoitosuhde voidaan keskeyttää ja aloittaa kesken kalenterikuukauden ja maksu peritään vain siltä ajalta kun varhaiskasvatuspaikkaa käytetään ko. kuukaudelta. Keskeytysajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua.

Hoitotakuu voidaan poikkeustilasta johtuen myöntää, mikäli sitä on haettu viimeistään 15.4.2020, vaikka varhaiskasvatukseen paluu ajoittuisi elokuun 2020 alkuun. Alle 3-vuotiaan lapsen huoltajilla on mahdollisuus hakea kotihoidon tukea keskeytyksen ajalta Kelasta. Mikäli kiinnostuit hoitopaikkatakuusta, ole yhteydessä lapsen hoitopaikasta vastaavaan päiväkodin johtajaan tai palveluohjaajaan.

Hoitosuhteen keskeytyslomakkeita saa päiväkotien johtajilta tai täältä.