Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuihin

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

1. Lapsen sairaudesta johtuva hyvitys

Kun lapsi on sairautensa vuoksi pois kalenterikuukauden aikana

  • vähintään 11 hoitopäivää, peritään puolet varhaiskasvatusmaksusta
  • koko kalenterikuukauden, hoitomaksua ei peritä.

Jos lapsen sairausajalle osuu säännöllisiä vapaapäiviä, vapaapäiviä ei muuteta sairauspäiviksi. Samoin, jos lapsi on sairaana ennakkoon ilmoitetun loman aikana, lomapäiviä ei muuteta sairauspäiviksi.

2. Varhaiskasvatusmaksuista

hyvitetään lapsen ennalta ilmoitettu poissaolo, joka ajoittuu

  • kesä-, heinä- ja / tai elokuulle
  • koulujen syyslomaviikolle
  • koulujen joululomalle tai
  • koulujen talvilomaviikolle

Maksuhyvityksen saamisen ehtona on, että poissaolosta ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan ennen poissaoloa.

3. Muut poissaolot

Jos lapsi on poissa muusta syystä (loma, tilapäinen poissaolo) varhaiskasvatuksesta kaikkina kalenterikuukauden päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

4. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesä-elokuussa lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Lisätietoja päiväkotien johtajilta sekä varhaiskasvatuksen toimistosihteereiltä.