Yksilöllistetty oppimäärä

Oppiaine yksilöllistetään, jos oppilas ei pysty saavuttamaan annetusta tuesta huolimatta oppiaineen ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita. Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Päätöstä on edeltänyt pedagoginen selvitys, jossa on todettu, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet, keskeiset sisällöt, edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan HOJKSissa.

Todistukseen oppiaineen kohdalle merkitään tähti (*), joka kertoo yksilöllistetystä oppimäärästä.

 

Aiheeseen liittyvää: