Yläkoulupaikan vahvistaminen

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista.

Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää. Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.

Alakoulusta yläkouluun siirryttäessä oppilas siirtyy oman koulualueensa yläkouluun. Poikkeuksena Metsolan koulu, joista siirrytään asuinalueen mukaan eri yläkouluihin. Yläkoulupaikka vahvistetaan Wilman kautta alkuvuodesta. Tarvittaessa oppilaalle myönnetään koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen.

Kuudennen luokan keväällä oppilaat pääsevät tutustumaan tulevaan yläkouluunsa ja mahdollisesti tapaavat tulevan luokanohjaajansa. Yläkoulun oppilaanohjaaja käy esittelemässä yläkoulua kuudensissa luokissa ja kuraattori pyrkii tapaamaan jokaisen kuudesluokkalaisen kevään aikana. Luokanopettaja käy kertomassa luokan oppilaista yläkoulun opetushenkilöstölle. Opetuksen järjestämisen kannalta oleellisen tiedon siirtämiseen kutsutaan tarvittaessa mukaan myös lapsi ja huoltajat.

Ensimmäiset koulupäivät seitsemännellä luokalla rauhoitetaan kouluun tutustumiseen sekä luokan ryhmäyttämiseen. Tukioppilaat ovat mukana toiminnassa jo keväällä ja ensimmäisinä koulupäivinä.

 

Aiheeseen liittyvää: