Opetus­suunnitelma

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Kunnat valmistelevat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta opetussuunnitelman. Lohjan kaupungin opetussuunnitelma löytyy tiedostona Perusopetuksen Ops 2016 yleinen osa. Opetussuunnitelma ja täydentävät asiakirjat löytyvät myös peda.netistä omina asiakirjoinaan.