Opetus­suunnitelma

Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Kunnat valmistelevat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta opetussuunnitelman ja kukin koulu suunnittelee tämän kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta koulukohtaisen suunnitelman. Lohjan kaupungin opetussuunnitelma löytyy tiedostona Perusopetuksen Ops 2016 yleinen osa. Opetussuunnitelmaa täydentävät asiakirjat löytyvät myös peda.netistä omina asiakirjoinaan.