Yhteistyö koulun kanssa

Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Tiedonsiirto on tärkeä yhteistyömuoto ja sen tavoitteena on turvata lapselle eheä ja yhtenäinen oppimispolku. Yhteistyö tulevan koulun kanssa korostuu varsinkin esiopetusvuoden keväällä. Esikoulun opettajat ja koulunväki kohtaavat  tiedonsiirtopalavereissa, joissa vanhempien luvalla kerrotaan koulutulokkaasta keskeisiä tietoja koulunalkua helpottamaan.

Esikoululaiset vierailevat tulevassa koulussaan. Silloin ihmetellään koulun tiloja, tavataan samalle luokalle siirtyviä lapsia ja joskus on mahdollista myös tutustua tulevaan opettajaan. Tämä kaikki helpottaa uuden koulutulokkaan jännitystä. Mielikuvat koulumaailmasta todentuvat ja positiivinen ensikokemus auttaa pikkukoululaista koulunalkua odotellessa.

Mikäli esikoulu toimii koulun yhteydessä, monenlainen esikoululaisten ja alkuopetuksen yhteinen työskentely alkaa jo esiopetusvuonna. Erilaiset pajat, yhteiset juhlat ja kummitoiminta vahvistavat ystävyyssuhteita ja valmistavat tulevaa koululaista tarvittaviin taitoihin ja toimintatapoihin. Samalla opettajat tutustuvat luontevasti tuleviin oppilaisiin.

 

Aiheeseen liittyvää: