Opetusryhmien joustava ryhmittely

Joustava ryhmittely tarkoittaa oppilaiden ryhmittelyä esimerkiksi osaamisen, oppimistyylin tai aiheen mukaan. Joustavilla opetusryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa oppilaan oppimisympäristöön niin, että eriyttävien opetusmenetelmien käyttäminen helpottuu. Käytännössä yleisintä on, että erityisopettaja ja luokanopettaja ryhmittelevät oppilaat ja opettavat sisällöt isommissa ja pienemmissä ryhmissä käyttäen opetuksen sisältöihin ryhmän tarpeen mukaan tarvittavan ajan. Tarkoituksena ryhmittelyssä on parantaa sekä opetuksen laatua että oppimista.

 

Aiheeseen liittyvää: