Luontoesikoulu

Luontoesikoulu sijaitsee Perttilässä, harjun kupeessa. Tukikohtana on kota, jota luontoesikoulu käyttää ruokailu- ja lämmittelypaikkana, kun pienet varpaat tai sormet tarvitsevat lämpöä. Tulisija sijaitsee kodan keskellä. Aamupala ja välipala nautitaan Perttilän koululla, mutta lounas syödään kodalla. Ruoka tulee esikoululaisille keskuskeittiöltä isoissa lämpöastioissa, joista ruoka jaetaan lapsille.

Luontoesikoulussa opetellaan toimimaan luonnossa, siellä retkeillään ja opitaan uusia asioita. Retket suuntautuvat lähimetsän lisäksi Perttilän alueen ympäristöön ja mahdollisuuksien mukaan myös muualle Lohjalle. Luonnonsuojelu on tärkeä osa luontoesikoulun toimintaa, luontoesikoululaiset opettelevat toimimaan luonnossa sitä vahingoittamatta.

Luontoesikoulun toiminta on käytännönläheistä ja hyvin toiminnallista. Lasten omat ideat ja havainnot otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Lapsia kiinnostavat aiheet toimivat pohjana mm. projektityöskentelylle. Toiminta perustuu esiopetussuunnitelmaan, jonka sisältöjä käydään läpi esikouluvuoden aikana lasten ja vanhempien toiveita kuunnellen sekä lapsiryhmän piirteet huomioon ottaen.

Luontoesikoulu tekee myös paljon yhteistyötä Perttilän koulun ja koululla toimivan esiopetusryhmän kanssa yhteisin tapahtumin ja toimintaympäristö vaihdoksin.

 

Aiheeseen liittyvää: