Iltapäiväkerhon laskutus

Kerhomaksu on 1.8.2017 alkaen

– 100 e/kk kerhossa oloaika enintään klo 16.00 asti
– 130 e/kk kerhossa oloaika enintään klo 17.00 asti

Maksu on kiinteä kuukausimaksu huoltajan hakemuksen mukaan riippumatta aloitus- ja/tai lopettamispäivästä, lomapäivistä (koko kuukauden maksu 100 € tai 130 €) ilman hyvityksiä. Elokuusta peritään puolen kuukauden maksu. Mahdolliset kesäkuun iltapäiväkerhopäivät ovat maksuttomia.

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä kuin enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Maksuvapautuksen tai alennuksen hakemuksen liitteeksi tarvitaan sosiaalityöntekijän lausunto. Päätöksen vapautuksesta tekee lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen palvelualuejohtaja.

Laskutus tapahtuu huoltajan hakemukseen / sijoitus- ja maksupäätöksen mukaan, riippumatta kerhon aloitusajankohdasta.

Iltapäivätoimintaan on jatkuva haku. Hakemukset iltapäivätoimintaan, kerhossaoloajan muutoshakemukset ja lopettamisilmoitukset tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmässä kohdassa Hakemukset ja päätökset / Tee uusi hakemus.

Kerhopaikoista ilmoitetaan hakeneille Wilmassa. Lisätietoja antaa lasten ja nuorten palveluista Paula Vireä-Aihio (paula.virea-aihio@lohja.fi).

 

Ajankohtaista:

Hakuaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyy 14.3.2019 klo 14

Päätökset lukuvuoden 2019-2020 iltapäivätoimintaan ovat luettavissa Wilmassa viimeistään 30.4.2019