Iltapäiväkerhon laskutus

Kerhomaksu on 1.8.2023 alkaen:
120 e/kk kerhossa oloaika enintään klo 16.00 asti
150 e/kk kerhossa oloaika enintään klo 17.00 asti

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu – tai
iltapäivätoimintaan. Kun lapselle on hakuaikana haettu ja hänelle on myönnetty iltapäivätoimintapaikka, paikan voi maksutta perua 2.8. saakka.


Maksu on kiinteä kuukausimaksu ilman hyvityksiä huoltajan hakemuksen mukaan (koko kuukauden maksu 120 € tai 150 €) riippumatta aloitus- ja/tai lopettamispäivästä tai lomapäivistä.

  • Elokuusta peritään puolen kuukauden maksu.
  •  Mahdolliset kesäkuun iltapäivätoiminnan päivät ovat maksuttomia.
  •   Jos muutoin aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
  •  Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä.
  • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  •  Jos lapsi ei muusta syystä osallistu lainkaan toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  •  Päätöksen vapautuksesta/huojennuksesta iltapäivätoiminnan asiakasmaksuun tekee hallintosäännön mukainen viranhaltija Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän lausunnon pohjalta. (Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. (Perusopetuslaki 48 f § (19.2.2016/127).) 


Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Päätöksen vapautuksesta tekee hallintosäännön mukainen viranhaltija, sosiaalityöntekijän lausunnon pohjalta.

Laskutus tapahtuu huoltajan hakemuksen perusteella tehdyn sijoitus- ja maksupäätöksen mukaan, riippumatta lapsen kerhon aloitus- tai päättymispäivämäärästä.

Iltapäivätoimintaan on jatkuva haku. Hakemukset iltapäivätoimintaan, kerhossaoloajan muutoshakemukset ja lopettamisilmoitukset tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmässä kohdassa Hakemukset ja päätökset / Tee uusi hakemus.

Kerhopaikoista ilmoitetaan hakeneille Wilmassa. Yhteydenottoja voi tehdä myös sähköpostitse, perusopetus@lohja.fi.

Ajankohtaista:

Hakemukset iltapäivätoimintaan tehdään Wilman kautta, kohdasta hakemukset ja päätökset. Päätökset ovat luettavissa Wilmassa.

 

Aiheeseen liittyvää: