Iltapäiväkerhon laskutus

Kerhomaksu on 1.8.2021 alkaen:
120 e/kk kerhossa oloaika enintään klo 16.00 asti
150 e/kk kerhossa oloaika enintään klo 17.00 asti

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu – tai
iltapäivätoimintaan.
Maksu on kiinteä kuukausimaksu huoltajan hakemuksen mukaan riippumatta aloitus- ja/tai
lopettamispäivästä, lomapäivistä (koko kuukauden maksu 120 € tai 150 €) ilman hyvityksiä.
Elokuusta peritään puolen kuukauden maksu. Mahdolliset kesäkuun iltapäiväkerhopäivät ovat
maksuttomia. Iltapäiväkerhot eivät ole avoinna lauantaisin.
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet
maksusta (tämä tarkoittaa, jos kaupunki ei tarjoa enempää kuin 10 päivää kuukaudessa iltapäivätoimintaa). Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi
kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta
aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä
osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on
alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat
huomioon ottaen siihen on syytä.
Päätöksen vapautuksesta tekee hallintosäännön mukainen viranhaltija.
Laskutus tapahtuu huoltajan hakemuksen perusteella tehdyn sijoitus- ja maksupäätöksen mukaan,
riippumatta lapsen kerhon aloitus- tai päättymispäivämäärästä.

Iltapäivätoimintaan on jatkuva haku. Hakemukset iltapäivätoimintaan, kerhossaoloajan muutoshakemukset ja lopettamisilmoitukset tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmässä kohdassa Hakemukset ja päätökset / Tee uusi hakemus.

Kerhopaikoista ilmoitetaan hakeneille Wilmassa. Lisätietoja antaa lasten ja nuorten palveluista Paula Vireä-Aihio (paula.virea-aihio@lohja.fi).

Ajankohtaista:

Hakemukset iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021-2022 tehdään Wilman kautta, kohdasta hakemukset ja päätökset.