Esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen sisältöä ohjaa valtakunnallinen sekä paikallinen esiopetussuunnitelma.

Lohjalla paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan suomen- ja ruotsinkielisenä jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Esiopetuksen opetussuunnitelma liittää esiopetuksen toiminnan kunnan muuhun toimintaan lasten ja nuorten suotuisan kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Esiopetuksen tehtävä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sillanrakentajana vaatii tiivistä yhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen henkilöstön kanssa lasten oppimisen yhtenäisen polun turvaamiseksi. Opetussuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä esiopetuksen ja perusopetuksen kesken.

Esiopetus (Opetushallituksen sivut)

Lohjan esiopetuksen opetussuunnitelma

 

Aiheeseen liittyvää: