Varhaiserityis­kasvatus

Varhaiskasvatuksessa on mahdollista tarjota varhaiserityiskasvatusta silloin, kun lapsi tarvitsee tukea erilaisiin kehityksessä ilmeneviin haasteisiin. Lapsi saattaa tarvita tukea eri pituisia aikoja fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Tuen tarve voi myös syntyä silloin, kun lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään, kasvuaan ja hyvinvointiaan. Varhaiskasvatuksen tukitoimet tulee aloittaa heti tarpeen ilmetessä.

Yhteistyössä suunnitellaan, miten lapsen tarvitsema tuki järjestetään, millaisiin sisältöihin ja tavoitteisiin eri tukiajanjaksoilla tähdätään ja miten tuen vaikutusta lapsen taitojen kehittymiseen seurataan. Yhdessä myös sovitaan, ketkä vastaavat eri toiminnoista. Kirjattujen suunnitelmien avulla tuen toteuttaminen ja seuraaminen on helpompaa ja jäsentyneempää.

Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan varhaiskasvatuksen tukitoimia suunnitelmallisesti tehostamalla ja arjen kuntouttavia elementtejä lisäten. Lapsiryhmään voidaan tarvittaessa kohdentaa ryhmäerityisavustajan resurssia tai ryhmän kokoa voidaan pienentää niin, että lapsi on virallisesti kahden lapsen paikalla.

 

Aiheeseen liittyvää: