Yhteishaku

Ennen yhteishakua yhdeksäsluokkalaiset käyvät oppilaanohjaajan kanssa vähintään yhden ohjauskeskustelun. Tarvittaessa oppilas voi käydä oppilaanohjaajan kanssa useitakin ohjauskeskusteluja. Keskustelun tavoitteena on selkiyttää opiskelijan hakutoiveita ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Koulu tiedottaa yhteishakumenetelmistä ja marras-joulukuussa pidetään jatko-opintoilta, jonne kutsutaan kaikki Lohjan alueen yhdeksäsluokkalaiset huoltajineen. Illan aikana kerrotaan tarkemmin yhteishausta. Tämän lisäksi esittäytyvät Lohjan alueen toisen asteen oppilaitokset. Muutoin koulu tiedottaa yhteishakuasioista Wilman välityksellä. Ennen varsinaista yhteishakua koulussa harjoitellaan sähköistä hakua oppilaanohjauksen oppitunneilla.

Yhteishaussa, joka sijoittuu helmi-maaliskuulle, haetaan lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksiin haetaan hakuaikana joko koulussa tai kotona osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakulomakkeelle kirjattavat hakukohteet voivat olla ammatillisia oppilaitoksia, lukioita tai molempia. Hakuun valitaan viisi kiinnostavinta kohdetta tärkeysjärjestyksessä. Järjestys tulee miettiä huolella, sillä nuori voi tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseen. Valinta kohdistuu hakutoivejärjestyksessä ylimpään hakutoiveeseen, johon nuoren pisteet riittävät. Hakulomakkeen voi täyttää vain kerran eikä hakutoiveita voi muuttaa enää yhteishaun päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinta tehdään päättöarvosanojen perusteella. Yhteishaun tulokset julkaistaan kesäkuussa.

Nuoria ja huoltajia tiedotetaan perusopetuksen päättymisen jälkeen tarjolla olevista ohjauspalveluista päättötodistuksen yhteydessä jaettavalla jälkiohjaustiedotteella. Tämän lisäksi peruskoulujen oppilaanohjaajat ovat välittömästi yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen yhteydessä kaikkiin ilman opiskelupaikkaa jääneisiin nuoriin. Tämän lisäksi opiskelupaikatta jääneiden nuorten tiedot ilmoitetaan etsiville nuorisotyöntekijöille Linkkiin. Jokaiselle pyritään löytämään jatko-opintopaikka seuravalle lukuvuodelle. Kesän aikana on myös mahdollisuus hakea perusopetuksen lisäopetukseen tai ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen sekä vapaaksi jääneisiin lukion ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoihin. Lisätietoa löytyy osoitteesta Opintopolku.fi

Syksyisin on haettavana joitakin ammatillisen koulutuksen paikkoja, joista saa lisätietoa oppilaitosten omilta internetsivuilta (ammatillinen koulutus, lukio) tai osoitteesta https://opintopolku.fi/