Varhais­kasvatus ja opetus

Tukea maahanmuuttaja­oppilaille

Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita, että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien opetuksessa huomioidaan oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika. Opetuksen tulee lisäksi tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää myös oppilaan oman äidinkielen opetusta.

Tietoa itsenäisestä opiskelusta lähiopetuksen ollessa keskeytettynä poikkeustilanteen aikana koronaviruspandemian aikana  https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verkko-ja-digipalvelut-tukevat-kieli-ja-yhteiskuntaopintoja

Resurssipankki-hankkeen kokoamaa tietoa koronaviruksesta ja itsenäisestä opiskelusta lähiopetuksen ollessa keskeytettynä: https://vihti-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/hilkka_lyden_vihti_fi/EfAgkxWX8T9JlkUxX9x-aLYB7pAisoo2HZgvXMqwya56bA?rtime=c7nHzITU10g

Suomen opettajat ry:n kokoamaa verkkomateriaalia suomen kielen itsenäiseen opiskeluun.