Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa oppilaan kehityksen ja koulunkäynnin edistämiseksi sekä tutkii ja selvittää niitä syitä, joita voi tulla oppimisen esteeksi. Koulupsykologi voi myös arvioida erityisopetuksen ja muiden tukitoimien tarpeellisuutta sekä osallistua niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa myös muihin tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluihin.
Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaan

  • koulunkäynnissä tai oppimisessa on vaikeuksia
  • kehitykseen liittyvät asiat mietityttävät
  • käyttäytyminen huolestuttaa
  • tunne-elämään, mielenterveyteen tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat askarruttavat

Yhteystiedot:

Laurentius-koulu, koulupsykologien yhteyshenkilö  050 529 9867
Routionmäen yhtenäiskoulu

Ojamonharjun koulu 044 374 0081
Metsolan koulu
Ojaniitun koulu

Järnefeltin koulu 044 374 7244
Maksjoen koulu
Rauhalan koulu
Ristin koulu

Mäntynummen yhtenäiskoulu 044 374 8863
Asemanpellon koulu
Lehmijärven koulu
Muijalan koulu
Perttilän koulu
Pullin koulu

Nummen yhtenäiskoulu konsultaatio 050 529 9867
Ikkalan koulu
Pusulan koulu
Sammatin koulu
Sammatin vapaa kyläkoulu
Karjalohjan koulu

Svenskspråkiga skolorna: konsultaatio 050 529 9867
Källhagens skola
Virkby gymnasium
Solbrinkens skola
Virkby skola

Lohjan Yhteislyseon Lukio 044 374 0003
Kanneljärven opisto
Kisakallion Urheiluopisto