Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa oppilaan kehityksen ja koulunkäynnin edistämiseksi sekä tutkii ja selvittää niitä syitä, joita voi tulla oppimisen esteeksi. Koulupsykologi voi myös arvioida erityisopetuksen ja muiden tukitoimien tarpeellisuutta sekä osallistua niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa myös muihin tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluihin.
Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaan

  • koulunkäynnissä tai oppimisessa on vaikeuksia
  • kehitykseen liittyvät asiat mietityttävät
  • käyttäytyminen huolestuttaa
  • tunne-elämään, mielenterveyteen tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat askarruttavat

Yhteystiedot:

Anttilan koulu, koulupsykologien yhteyshenkilö Niina Wessman p. 050 529 9867
Routionmäen yhtenäiskoulu
Tytyrin koulu

Harjun koulu 044 374 0081
Metsolan koulu
Ojamon koulu

Järnefeltin koulu 044 374 7244
Maksjoen koulu
Rauhalan koulu
Ristin koulu

Mäntynummen yhtenäiskoulu 050 547 2127
Asemanpellon koulu
Lehmijärven koulu
Muijalan koulu
Nummenkylän koulu
Perttilän koulu
Pullin koulu

Nummen yhtenäiskoulu 044 374 7243
Ikkalan koulu
Pusulan koulu
Sammatin koulu
Sammatin vapaa kyläkoulu
Karjalohjan koulu

Svenskspråkiga skolorna: 
Källhagens skola
Virkby gymnasium
Solbrinkens skola
Virkby skola