Koulupsykologi

Koulupsykologi toimii yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa oppilaan kehityksen ja koulunkäynnin edistämiseksi sekä tutkii ja selvittää niitä syitä, joita voi tulla oppimisen esteeksi. Koulupsykologi voi myös arvioida erityisopetuksen ja muiden tukitoimien tarpeellisuutta sekä osallistua niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa myös muihin tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluihin.
Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun oppilaan

  • koulunkäynnissä tai oppimisessa on vaikeuksia
  • kehitykseen liittyvät asiat mietityttävät
  • käyttäytyminen huolestuttaa
  • tunne-elämään, mielenterveyteen tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat askarruttavat

Yhteystiedot:

Anttilan koulu, koulupsykologien yhteyshenkilö  050 529 9867
Routionmäen yhtenäiskoulu
Tytyrin koulu

Harjun koulu 044 374 0081
Metsolan koulu
Ojamon koulu

Järnefeltin koulu konsultaatio 050 529 9867

Maksjoen koulu
Rauhalan koulu
Ristin koulu

Mäntynummen yhtenäiskoulu konsultaatio 050 529 9867
Asemanpellon koulu
Lehmijärven koulu
Muijalan koulu
Nummenkylän koulu
Perttilän koulu
Pullin koulu

Nummen yhtenäiskoulu konsultaatio 050 529 9867
Ikkalan koulu
Pusulan koulu
Sammatin koulu
Sammatin vapaa kyläkoulu
Karjalohjan koulu

Svenskspråkiga skolorna: konsultaatio 050 529 9867
Källhagens skola
Virkby gymnasium
Solbrinkens skola
Virkby skola