Koulujen iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta on lapsen vapaa-aikaa, jonka lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, halut ja mielenkiinnon kohteet. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua toimintaa ja tukea koulutyölle sekä myös mahdollisuuksia lasten yhteiseen toimintaan turvallisen aikuisen seurassa.

Koululaisten iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä kunnan oma iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.

Lohjan kaupungin iltapäivätoimintaa tarjotaan koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille. Muilla vuosiluokilla olevien erityisen tuen päätöksen oppilaiden osallistumisesta iltapäivätoimintaan neuvotellaan yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön ja huoltajien kanssa.

Kerhot ovat avoinna koulupäivisin klo 12.00 – 17.00.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta toimintasuunnitelmasta (linkki avaa pdf-tiedoston uuteen välilehteen) löytyy tarkempia ohjeita iltapäivätoimintaan liittyen.

Uusi koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma (1.8.2023)