Ruotsinkielinen varhaiskasvatus – Småbarns­pedagogik på svenska

Småbarnspedagogik på svenska

Källhagens område ansvarar för den svenska småbarnspedagogiken inom hela Lojo. Småbarnspedagogik på svenska erbjuds i daghemmet Laban och daghemmet Petter samt i gruppfamiljedaghemmet Lilla My.

Den svenska småbarnspedagogiken verkar i tillfälliga lokaler i Ojaniittuhuset åtminstone till och med hösten 2020.  Förskolan verkar i Laban på Karstuvägen.

I Virkby i daghemmet Petter finns barn i åldern 3-5 år och i Lilla My en grupp för små barn.  Förskole-eleverna i Virkby finns fysiskt i Virkby skolas lokaler.

Administrativa chefen för området Mervi Harvio-Jokiaho, tfn 044 374 1151

 

 

Källhagenin alue vastaa koko Lohjan alueen ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta. Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan daghemmet Labanissa ja daghemmet Petterissä sekä ryhmäperhepäiväkoti Lilla Myssä.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus toimii väistötiloissa ainakin syksyyn 2020 saakka Ojaniittu-talossa. Esikoulu toimii Labanissa Karstuntiellä.

Virkkalassa daghemmet Petterissä on 3-5 vuotiaita lapsia ja Lilla Myssä toimii pienten ryhmä. Virkkalan esikoululaiset ovat fyysisesti Virkby skolan tiloissa.

Alueen hallinnollinen esimies Mervi Harvio-Jokiaho, p. 044 374 1151