Ruotsinkielinen varhaiskasvatus – Småbarns­pedagogik på svenska

Småbarnspedagogik på svenska

Svenskspråkig småbarnspedagogik erbjuds i Virkby i daghemmet Petter och i Lojo centrum i Solbrinkens daghem i Laurentiushuset.

I Virkby i Daghemmet Petter finns två grupper för barn mellan 0-6 år. I centrum i Solbrinkens daghem finns tre grupper för barn mellan 0-6 år. Grupperna fungerar i två våningar.

Mera information hittar du på daghemmens hemsidor:

Daghemmet Petter https://peda.net/id/d513430a061

Solbrinkens daghem https://peda.net/id/036761c07c1

Administrativa förmannen för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är

Annette Stelmacher tel. 044 374 5110.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan Virkkalassa daghemmet Petterissä sekä Lohjan keskustassa Laurentius-talossa. Päiväkoti on nimeltään Solbrinkens daghem.

Virkkalassa daghemmet Petterissä on 0-6 -vuotiaita lapsia. Keskustassa toimiva Solbrinkens daghem on kolmiryhmäinen päiväkoti, jossa on 0-6 -vuotiaita lapsia. Ryhmät toimivat kahdessa eri kerroksessa.

Lisätietoja löydät päiväkotien verkkosivuilta:

Daghemmet Petter https://peda.net/id/d513430a061

Solbrinkens daghem https://peda.net/id/036761c07c1

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hallinnollinen esimies on

Annette Stelmacher p. 044 374 5110.

 

Aiheeseen liittyvää: