Ruotsinkielinen varhaiskasvatus – Småbarns­pedagogik på svenska

Småbarnspedagogik på svenska

Källhagens område ansvarar för den svenska småbarnspedagogiken inom hela Lojo. Småbarnspedagogik på svenska erbjuds i daghemmet Laban och daghemmet Petter.

Den svenska småbarnspedagogiken verkar i Laurentiushuset i Lojos centrum.

I Virkby i daghemmet Petter finns barn i åldern 1-5 år. Förskole-eleverna i Virkby finns fysiskt i Virkby skolas lokaler.

Administrativa chefen för området Mervi Harvio-Jokiaho, tfn 044 374 1151

 

 

Källhagenin alue vastaa koko Lohjan alueen ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta. Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan daghemmet Labanissa ja daghemmet Petterissä.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus toimii Laurentiustalossa Lohjan keskustassa.

Virkkalassa daghemmet Petterissä on 1-5 vuotiaita lapsia. Virkkalan esikoululaiset ovat fyysisesti Virkby skolan tiloissa.

Alueen hallinnollinen esimies Mervi Harvio-Jokiaho, p. 044 374 1151