Päättöarviointi

Yhdeksännen luokan keväällä oppilaalle annetaan perusopetuksen päättötodistus. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarvioinnin kriteereistä voi lukea lisää Opetushallituksen sivuilta päättöarvioinnin kriteerit (avautuu uuteen välilehteen)

Päättöarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien arvosanojen perusteella. Päättöarvioinnissa painottuu oppilaan yhdeksännen luokan opinnoissa osoittama osaamisen taso. Päättötodistuksen arvosanat ovat merkityksellisiä, sillä opiskelijat valitaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin pääsääntöisesti niiden perusteella.

Joidenkin kaikille yhteisten oppiaineiden opiskelu päättyy jo ennen yhdeksättä luokkaa. Kotitaloutta, kuvataidetta, musiikkia ja käsityötä opiskellaan yhteisenä aineena vain seitsemännellä luokalla. Näistä aineista seitsemännen luokan keväällä saatu arvosana on myös päättöarvosana, lukuunottamatta sitä oppiainetta, jonka oppilas valitsee taide- ja taitoaineen valinnaisaineeksi. Valitusta taide- ja taitoaineesta oppilas saa päättöarvosanan yhdeksännen luokan keväällä. Historian ja kemian opetus päättyy kahdeksannella luokalla, jolloin kyseiset oppiaineet päättöarvioidaan.

Oppilas saa yhdeksännen luokan lopuksi päättötodistuksen, jonka suoritukset tulee olla kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa vähintään välttäviä (arvosana 5). Käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, todistukseen tulee arvosanaksi suoritettu -merkintä. Tämä ei koske ruotsin kieltä, josta on oltava arvosana päättötodistuksessa riippumatta siitä, onko sitä opiskeltu valinnaisena (A2-kieli) vai kaikille yhteisenä aineena.

 

Aiheeseen liittyvää: