Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus annetaan muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, yksilöllisesti tai pienryhmässä. Lapsen osallistuessa erityisopetukseen huoltajaan ollaan yhteydessä. Huoltaja ei kuitenkaan voi kieltää erityisopetuksen antamista lapselleen, jos se lapsen hyvän oppimisen kannalta on tarpeellista.

Osa-aikainen erityisopetus voi olla tilapäistä tai jatkuvampaa. Sitä annetaan niille oppilaille, joille tukiopetus ei yksin riitä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia, haastetta yksittäisessä oppiaineessa tai tarkkaavuuden, keskittymisen tai sosiaalisten taitojen vaikeuksia.

 

Aiheeseen liittyvää: