Suojaaminen kiusaamiselta

Koulutyön tärkein onnistumisen ehto on turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri. Hyvän yhteishengen ylläpitäminen ja luokan sekä koulun keskinäinen tuki auttavat oppilasta puhumaan omista tunteista avoimesti sekä kertomaan mahdollisesta kiusaamisesta, jolloin siihen voidaan puuttua.

Kouluikäisten keskuudessa tapahtuva kiusaaminen voidaan jakaa kolmeen eri muotoon:

  • psyykkiseen kiusaamiseen (yksin jättäminen, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen)
  • fyysiseen kiusaamiseen (esim. lyöminen, nipistäminen, pureminen) sekä
  • verbaaliseen kiusaamiseen (toiselle nauraminen, nimittely, härnääminen).

Kouluissa ilmenee usein myös konflikteja ja riitoja lasten kesken. Riitatilanteessa on usein kyse kahdesta tai useammasta suhteellisen tasaväkisestä osapuolesta, jotka ovat eri mieltä jostain asiasta. Kiusaamisessa sen sijaan kiusatulla on vaikeuksia puolustautua itseensä kohdistuvaa kielteistä toimintaa vastaan.

Kouluissa kiusaamista missään muodossa ei hyväksytä. Kouluilla on käytössä riitatilanteisiin ja kielteiseen käytökseen puuttuvat vertaissovittelu (VerSo) sekä kasvatuskeskustelu. Tarvittaessa asioita selvitetään myös vanhempien kanssa.

Lohjalla kouluissa käytetään kiusaamisen ehkäisyyn mm. KiVa -koulumateriaaleja, joissa käsitellään sosiaalisia tilanteita ja harjoitellaan kaveritaitoja esimerkiksi kuvien, videoiden, draamaharjoitusten ja keskustelun keinoin.

Materiaalin keskeisinä sisältöalueina ovat

  • empatiataidot (taito tunnistaa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita)
  • itsehillintä ja ongelmanratkaisutaidot (taito pysähtyä, ajatella ja valita paras ratkaisu ongelman määrittelyn jälkeen eri vaihtoehdoista)
  • tunteiden säätely (ärtymyksen, kiukun ja vihan tunteiden käsittely eri tekniikoiden avulla siten, että voi kohdata tunteita nostattavat tilanteet rauhallisesti, ilman aggressiota).
 

Aiheeseen liittyvää: