Samanaikais­opetus

Samanaikaisopetus tarkoittaa sitä, että kaksi opettajaa opettaa samanaikaisesti jotakin luokkaa tai ryhmää samassa tilassa. Samanaikaisopetuksessa toinen opettaja ei toimi toisen konsulttina tai mentorina tai avustajana vaan kaksi asemaltaan tasavertaista opettajaa jakaa opetusvastuun. Yleisimmin opetuspareina toimivat erityisopettaja ja luokan- tai aineenopettaja. Samanaikaisopetusta voi toteuttaa myös kaksi luokanopettajaa tai kaksi aineenopettajaa. Samanaikaisopettajuuden tavoitteena on parantaa kaikkien, ei ainoastaan erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden mahdollisuuksia oppia. Samanaikaisopetuksessa opettajat vaihtavat rooleja opettajasta luokan oppimisen seuraajaan ja tarpeen tullen yksittäiselle oppilaalle avun antajaan.

 

Aiheeseen liittyvää: