Uskonnon opetus

Oman uskonnon opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille on mahdollista järjestää kaupungin puolesta oman uskonnon opetusta, mikäli heidän huoltajansa sitä pyytävät ja kolmen oppilaan vähimmäismäärä täyttyy. Opetettavan uskonnon tulee myös olla Suomessa rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja oppilaiden tulee olla kyseisen yhdyskunnan jäseniä tai uskonnon tulee olla oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella vastata uskonnollista katsomusta.

Lukuvuonna 2022-2023 Lohjalla opetetaan evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon lisäksi (selvityksen alla)  Mikäli oppilas ei osallistu johonkin näistä uskontotunneista, hänellä on elämänkatsomustietoa.