Uskonnon opetus

Oman uskonnon opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille on mahdollista järjestää kaupungin puolesta oman uskonnon opetusta, mikäli heidän huoltajansa sitä pyytävät ja kolmen oppilaan vähimmäismäärä täyttyy. Opetettavan uskonnon tulee myös olla Suomessa rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja oppilaiden tulee olla kyseisen yhdyskunnan jäseniä tai uskonnon tulee olla oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella vastata uskonnollista katsomusta.

 

Aiheeseen liittyvää: