Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetusasetus (23 a §) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti.

Hakuaika on 11.1. – 24.1.2021

Sähköinen hakeminen esiopetukseen.

Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiope­tuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen huol­tajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä. Varhaiskasvatus järjestetään esiopetusikäiselle lapselle myös siinä tapauksessa, että se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

Jos lapsi on jo kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatusaika kirjataan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätiedot kohtaan (tunteina/vko)

Mikäli lapsi ei ole ennestään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, tulee lapselle hakea esiopetuksen lisäksi erikseen varhaiskasvatusta.

Esiopetuksen lisäksi tarjottavan varhaiskasvatuksen maksuluokat ovat 1.8.2020 alkaen:

  • enintään 15 h/vko (enintään 63 h/kk), 40 % maksu
  •  yli 15-20h/vko ( 63h – 84h/kk), 60% maksu
  • Yli 20 h / vko (yli 84 h/kk), 80 % maksu

Sähköinen hakeminen varhaiskasvatukseen