Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetusasetus (23 a §) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti.

Hakuaika on 15.1. – 29.1.2020

Sähköinen hakeminen esiopetukseen.

Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiope­tuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen huol­tajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä. Varhaiskasvatus järjestetään esiopetusikäiselle lapselle myös siinä tapauksessa, että se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

Jos lapsi on jo kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatusaika kirjataan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätiedot kohtaan (tunteina/vko)

Mikäli lapsi ei ole ennestään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, tulee lapselle hakea esiopetuksen lisäksi erikseen varhaiskasvatusta.

Esiopetuksen lisäksi tarjottavan varhaiskasvatuksen maksuluokat ovat 31.7.2020 saakka:

  • alle 10 h/vko, (alle 42 h /kk) 20 % maksu
  • yli 10 h – alle 15 h/vko, (yli 42 h – 63 h /kk) 40 % maksu
  • yli 15 – alle 20 h/vko, (yli 63 h – 84 h / kk) 60 % maksu
  • yli 20 h / vko, (yli 84 h /kk) 80 % maksu

Ja 1.8.2020 alkaen:

  • enintään 15 h/vko (enintään 63 h/kk), 40 % maksu
  •  yli 15-20h/vko ( 63h – 84h/kk), 60% maksu
  • Yli 20 h / vko (yli 84 h/kk), 80 % maksu

Sähköinen hakeminen varhaiskasvatukseen