Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetusasetus (23 a §) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti.

Hakuaika on 16. – 30.1.2019

Sähköinen hakeminen esiopetukseen.

Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiope­tuksen lisäksi järjestettävään varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen huol­tajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä. Varhaiskasvatus järjestetään esiopetusikäiselle lapselle myös siinä tapauksessa, että se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta ja hän on jo kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, voi tarvittavan varhaiskasvatuksen määrän kirjata esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä lomakkeen lisätiedot kohtaan.

Mikäli lapsi ei ole ennestään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, tulee lapselle hakea esiopetuksen lisäksi erikseen varhaiskasvatusta.

Sähköinen hakeminen varhaiskasvatukseen