Neuvolapalvelut

Neuvolapalvelut

Vanhempien, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen kokonaiskehityksen arvioinnissa ja seurannassa. Ikäkausitarkastusten yhteydessä myös varhaiskasvatuksen yksikössä täytetään lapsen kehitystä kuvaavat lomakkeet yhteistyössä vanhempien kanssa, ja ne lähetetään neuvolaan valmiiksi ennen tarkastusaikaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö saa myös palautteen siitä, mitä neuvolan tarkastuksessa on todettu. Näin varhainen puuttuminen tilanteissa, joissa se on tarpeen, helpottuu, ja kaikki lapsen parhaaksi toimivat tahot ovat lapsen tilanteesta ajan tasalla.

Äitiys- ja lastenneuvola

 

Aiheeseen liittyvää: