Kuukausimaksu ja varhaiskasvatuksen maksulaskuri

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä maksuttomalle kuukaudelle on, että kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut toimintavuoden elokuun aikana.

Asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen

Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti on 10,7 prosenttia.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2022 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta (59€).

Tulorajat 1.8.2022 alkaen

Perheen koko
Tuloraja €/kk
Maksu alkaen 28€,
jos tulot vähintään
Maksu 295€, 
jos tulot enemmän kuin 
2 2 913 3175 5 670
3 3 758 4020 6 515
4 4 267 4529 7024
5 4 777 5039 7 534
6 5 284 5546 8041
Tulorajan korotus/
lisälapsi

189

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §:n mukaisesti.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu.

Maksulaskuriin tuloiksi syötetään koko perheen bruttotulot/kk, jotka sisältävät myös pääomatulot, luontaisedut , lisät ja laskennallisen 5% lomarahan.

Varhaiskasvatuksen maksulaskuri

VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Voitte laskea perheenne kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksun seuraavan mallin mukaan: Valitkaa perhekoko. Katsokaa vastaava tuloraja /kk ja vähentäkää se keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin (10,7) mukainen osuus = varhaiskasvatusmaksu.