Kuukausimaksu ja varhaiskasvatuksen maksulaskuri

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä maksuttomalle kuukaudelle on, että kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut toimintavuoden elokuun aikana.

Asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti on 10,7 prosenttia.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2023 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta (59€).

Tulorajat 1.3.2023 alkaen

Perheen kokoTuloraja €/kkMaksu alkaen 28€, jos tulot vähintäänMaksu 295€, jos tulot enemmän kuin
2387441366626
3499852607750
4567559378427
5635366159105
6702872909780
Tulorajan korotus/lisälapsi262
Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §:n mukaisesti.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu.

Maksulaskuriin tuloiksi syötetään koko perheen bruttotulot/kk, jotka sisältävät myös pääomatulot, luontaisedut, lisät ja laskennallisen 5% lomarahan.

Varhaiskasvatuksen maksulaskuri

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Voitte laskea perheenne kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksun seuraavan mallin mukaan: Valitkaa perhekoko. Katsokaa vastaava tuloraja /kk ja vähentäkää se keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin (10,7) mukainen osuus = varhaiskasvatusmaksu.

 

Aiheeseen liittyvää: