Ateljee-opetus

Hyvänkin lukutaidon omaava oppilas tarvitsee motivaatiota kehittyäkseen vielä paremmaksi lukijaksi, kun taas vasta lukemaan opettelevien oppilaiden on tärkeä saada lukea omaa tasoaan vastaavia tekstejä. Ateljee-toimintamallin ovat kehittäneet Lohjan Muijalan koulun opettajat TheDailyCafe-mallin pohjalta ja se oli mukana HundrED-hankkeessa. Malli tukee oppilaiden lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. Se perustuu vahvalle ajatukselle osallisuudesta, henkilökohtaisista tavoitteista sekä mallintamisesta. Tavoitteena on saada jokainen oppilas taitavaksi, innostuneeksi ja kriittiseksi lukijaksi. Ateljee-opetus on käytössä osassa Lohjan peruskouluja.

Lisätietoa Ateljeesta HundrED-hankkeessa.

 

Aiheeseen liittyvää: